Adwentowe spotkanie formacyjne duszpasterstwa rolników

W 2. sobotę Adwentu do Brodnickiego Ośrodka Caritas bardzo licznie przybyli rolnicy, mieszkańcy wsi, członkowie duszpasterstwa rolników diecezji toruńskiej, aby we wspólnocie rozwijać ubogacać swoją formację religijną, jak również rozwijać swoją wiedzę rolniczą. Towarzyszyli im duszpasterze rolników: ks. kan. Kazimierz Flisikowski, ks. kan. Zbigniew Gański, ks. kan. Jerzy Hirsz, ks. kan. Marian Zbrojski, ks. Marek Bogacki, ks. Mirosław Culepa, ks. Władysław Erdmański, ks. Jacek Wyrowiński. Msza św. koncelebrowana rozpoczęła adwentowe spotkanie. Homilię na temat Kościół naszym domem” hasła nowego roku liturgicznego wygłosił diecezjalny duszpasterz rolników ks. Gański. Mówił o istocie wspólnoty Kościoła jako domu każdego chrześcijanina, w którym każdy ma nie tylko przywileje, ale i obowiązki. Jako członkowie tej szczególnej wspólnoty, jaką jest Kościół Chrystusowy, mamy obowiązek współpracować dla jej rozwoju i dobra, a dla realizacji tego zadania Pan Bóg udziela różnych charyzmatów ubogacających Kościół. – mówił duszpasterz. Podkreślał rolę grup i stowarzyszeń, w których można realizować służbę Kościołowi. Zwrócił uwagę, że w Kościele, który jest naszym domem, jak w każdym domu rodzinnym, każdy ma nie tylko swoje prawa, ale i obowiązki. Jezus Chrystus, jako fundament tego Domu, scala, jednoczy go, aby trwał i przynosił obfite owoce. We wspólnocie Kościoła znajdujemy miłość Chrystusa, która ukierunkowuje nas na świętość i wraz z nią dążymy do zbawienia – podkreślał kaznodzieja.

Po Mszy św. dwuczęściowy wykład pt. Zdrowa gleba skarbnicą życia wygłosił Sławomir Gacka, rolnik z Brudzewa w Wielkopolsce. Od kilku lat gospodaruje metodami ekologicznymi, a swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z różnymi gremiami rolniczymi w kraju i za granicą. W swoim wystąpieniu zwracał uwagę na nowoczesne myśli we współczesnym gospodarstwie rolniczym. Na konkretnych przykładach, popartych wynikami badań naukowych i statystycznych zachęcał, aby usuwać chemię z rolnictwa i wracać „do źródeł”, czyli do tradycyjnych metod z pomocą naturalnych technologii, bioróżnorodności. Aby nie szkodzić glebie, rolnik powinien słuchać natury. Prelegent wskazał kilka szans dla współczesnego rolnictwa, jak dyrektywę klimatyczną, m.in. ograniczającą emisję CO2, dyrektywę glebową ukazująca znaczenie bioróżnorodności i regencji wodnej gleby. Zdrowa gleba wiąże trzy razy więcej węgla i wody, zapobiega erozji wodnej i powietrznej, więc nie zagrażają jej grzyby chorobotwórcze – mówił. Podkreślał znaczącą rolę mikroorganizmów dla bytu każdego organizmu żywego, człowieka, zwierzęcia, rośliny mówiąc, że byt biologiczny jest uwarunkowany mikroorganizmami. Pożyteczne mikroorganizmy przywracają bioróżnorodność ekosystemów, zwiększają plony i podnoszą ich jakość biologiczną, uzdrawiają glebę, przywracają procesy próchnicze, oczyszczają i rewitalizują wodę i powietrze, włączają opady do łańcucha pokarmowego, wypierają gnicie i blokują rozwój infekcji, likwidują odory. Swoją wypowiedź poparł m. in. opiniami profesorów medycyny francuskiej i niemieckiej, raz jeszcze podkreślając, że zdrowie człowieka jest odbiciem zdrowego ekosystemu. Bez zdrowej gleby nie ma mowy o zdrowiu roślin i zwierząt, a w konsekwencji ludzi. Słowa Pierre’a Delbeta, profesora medycyny francuskiej: Żadna dziedzina ludzkiej działalności, nawet medycyna, nie ma takiego wpływu na człowieka jak rolnictwo stanowiły kwintesencję bardzo interesującego wykładu. Świadczyły o tym liczne pytania i ożywiona dyskusja wśród uczestników spotkania. Zainteresowani tematyką swoją wiedzę mogą poszerzyć na stronie www.probiotics.pl. Wbrew niektórym opiniom, że polska wieś jest na wstecznym biegu, duszpasterstwo rolników pokazuje, że formacja duchowa i naukowa jest potrzebna i nie przekreśla nadziei na poprawę stanu polskiego rolnictwa.

Trzecia część spotkania poświęcona była podsumowaniu działań w roku 2011 i planom duszpasterskim na rok 2012. Duszpasterz rolników podziękował rolnikom i duszpasterzom za uczestnictwo i angażowanie się w organizację uroczystości diecezjalnych, przekazał podziękowania od ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego, krajowego duszpasterza rolników, za współorganizację uroczystości dożynkowych na Jasnej Górze we wrześniu b.r. W roku 2012 zaplanowano m.in. wielkopostne spotkanie formacyjne rolników, patronalne święto św. Izydora, w tym roku połączone z uroczystościami 30-lecia duszpasterstwa rolników , dożynki diecezjalne, dożynki jasnogórskie i adwentowe spotkanie formacyjne w Brodnicy. Przedstawił również informacje na temat działalności powołanego w tym roku Bractwa Świętego Izydora i odbywających się kwartalnych spotkań Konfraterni w różnych parafiach naszej diecezji. Podkreślił, że szczegółowe informacje zawsze zostają przekazane dekanalnym duszpasterzom rolników oraz liderom dekanalnych zespołów duszpasterstwa rolników. Duszpasterz przypomniał również zadania członków dekanalnych zespołów duszpasterstwa i zaprosił do aktywnego uczestnictwa w duszpasterstwie. Zachęcił również do zapoznawania się ze wszystkimi bieżącymi informacjami na temat duszpasterstwa rolników, rolnictwa ekologicznego i Bractwa na stronie www. duszpastertworolnikow.pl. Wspólna modlitwa popołudniowa z życzeniami błogosławionych świąt Bożego Narodzenia zakończyła adwentowe spotkanie rolników diecezji toruńskiej.

Aleksandra Wojdyło