plakatTEKA

I TEOLOGICZNO – ETNOLOGICZNA KONFERENCJA AKADEMICKA

„CZŁOWIEK – ISTOTA RELIGIJNA”

Toruń, 25 – 27 IX 2013

Organizatorzy:

Wydział Teologiczny UMK

Katedra Etnologii – Antropologii Kulturowej UMK

Koło Młodych Teologów

Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK

Samorząd Studencki Wydziału Nauk Historycznych UMK

PROGRAM

25 IX 2013 (ŚRODA)

14:00 – 14:30 – INAUGURACJA

14:30 – 16:30 – OBRADY WSPÓLNE (prowadzi mgr Anna Kmieć)

14:30 – 15:00 – ks. dr Artur Szymczyk, „Charyzmaty nadzwyczajne w pierwszych gminach chrześcijańskich na podstawie 1 Kor 12 i 14 i ich nowe wylanie w Kościele powszechnym po Soborze Watykańskim II”                                 

15:00 – 15:15        – Karolina Olszewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, „Fałszywy prorok w greckiej tradycji biblijnej”

15:15 – 15:30        – Bartosz Arkuszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, „Współistnienie magii i religii, czyli kościół ludowy wczoraj i dziś”

15:30 – 16:00        – DYSKUSJA

16:00 – 16:30        – PRZERWA NA KAWĘ        

16:30 – 18:15        – PANELE I

PANEL IA „Człowiek jako istota religijna w ujęciu psychologiczno – prawnym” 

(prowadzi mgr Anna Kmieć)

16:30 – 16:45 – Karolina Siedziewska, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, „Niepełnosprawna wiara?”                

16:45 – 17:00        – mgr Janusz Guzowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, „Religijne doświadczenia psychodeliczne z perspektywy Hustona Smitha”

17:00 – 17:15        – Anna Nowak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, „Wolność sumienia i wyznania jako podstawowe prawa człowieka. Sytuacja wspólnot chrześcijańskich w Syrii i Egipcie”

17:15 – 17:30        – mgr Krzysztof Wodniak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, „Godność i prawa osoby jako istoty religijnej w świetle nauczania Jana Pawła II”

17:30 – 17:45        – DYSKUSJA        

PANEL IB „Człowiek jako istota religijna w literaturze i filmie”  

(prowadzi Marianna Mucha)

16:30 – 16:45 – Michał Klukowski, Uniwersytet Opolski, „Istota religijności człowieka w świetle Jk 1, 26 – 27”

16:45 – 17:00        – Marcin Smoczyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, „Pierwsza i druga podróż misyjna świętego Pawła z Tarsu do miast Grecji właściwej”

17:00 – 17:15        – mgr Grzegorz Malec, Uniwersytet Zielonogórski, „Czy Darwin się nawrócił? Legenda Lady Hope”

17:15 – 17:30        – mgr Elżbieta Parciak, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, „Poszukiwanie prawdy o człowieku w twórczości Lidii Korniejewny Czukowskiej (1907 – 1996)”

17:30 – 17:45        – Adam Krawczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, „Gdzie poszukiwać Boga w „Marii” Antoniego Malczewskiego?”

17:45 – 18:00        – Anna Sikorska, Uniwersytet Wrocławski, „Religia w filmach Pedro Almódóvara”

18:00 – 18:15        – DYSKUSJA

26 IX 2013 (CZWARTEK)

9:00 – 10:00 – MSZA ŚWIĘTA (Kapilca Wyższego Seminarium Duchowego, Pl. Bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1)        

10:00 – 12:00        – OBRADY WSPÓLNE (prowadzi Bartosz Arkuszewski)

10:00 – 10:30        – dr Rafał Beszterda, Uniwersytet Mikołaja Kopernika „Wierzenia synkretyczne: pielgrzymka wokół Kinner Kailaś, Kinnaur, Himaćal Pradeś, Indie”

10:30 – 10:45        – mgr Anna Kmieć, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, „Ile wiary w wierze, czyli rzecz o prywatyzacji religii”

10:45 – 11:15        – o. dr hab. Adam Józef Sobczyk MSF, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, „Religijność papuaska”

11:15 – 11:30        – mgr Monika Filińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, „Człowiek jako istota religijna w ujęciu antropologii kulturowej Bartnika”

11:30 – 12:00        – DYSKUSJA

12:00 – 12:30        – PRZERWA NA KAWĘ

12:30 – 14:15        – PANELE I

PANEL I A Człowiek jako istota religijna w ujęciu prawnym

(prowadzi Paulina Małkowska)

12:30 – 12:45        – Karol Kowalski, Uniwersytet Gdański, „Religijność człowieka jako element kształtujący historyczne prawo karne oraz przedmiot ochrony współczesnego prawa karnego w świetle art. 194, art. 195, art. 196 Kodeksu karnego z 1997 r.”

12:45 – 13:00        – Tomasz Kuliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, „Relacje między religią i prawem w śródziemnomorskim kręgu kulturowym”

13:00 – 13:15        – Ryszard Bobrowicz, Uniwersytet Warszawski, „Czy wiara potrzebuje norm, czyli o pustynnych zmaganiach z dobrym życiem”

13:15 – 13:30        – DYSKUSJA

PANEL I B „Człowiek jako istota religijna w ujęciu historycznym” 

(prowadzi Karolina Olszewska)

12:30 – 12:45        – Roksana Sitniewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, „Ludzki wymiar boskiej władzy. Wizerunki świętych w kontekście religijności ludowej”

12:45 – 13:00        – Paweł Chmielewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, „Divinitas a władza cesarska na podstawie panegiryku IV wieku”

13:00 – 13:15        – Alina Barczyk, Uniwersytet Łódzki, „>>Na wzór Chrystusa ubogiego, pokornego i ukrzyżowanego (…)<<. Wzorce postępowania polskich przedstawicieli Zakonu Braci Mniejszych Obserwantów na przestrzeni epok”

13:15 – 13:30        – Agata Konczal, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, „Kult świętego Huberta w świetle badań etnologicznych”

13:30 – 13:45        – Mateusz Zmudziński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, „Bractwa religijne przy farze świętojańskiej w Toruniu”

13:45 – 14:00        – DYSKUSJA

PANEL I C „Człowiek jako istota religijna na przykładzie różnych narodowości”

(prowadzi mgr Anna Kmieć)

12:30 – 12:45        – Mateusz Jaworowski, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, „Człowiek jako istota religijna na przykładzie wierzeń pierwotnych Bałtów”

12:45 – 13:00        – Krzysztof Popek, Uniwersytet Jagielloński, „Wpływ wyznania na tożsamość ludności Macedonii w XIX wieku”

13:00 – 13:15        – Roman Kordonskyy, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, „Tradycyjne wierzenia związane ze śmiercią wśród mieszkańców Pokucia”

13:15 – 13:30        – mgr Agnieszka Witkowska – Krych, Uniwersytet Warszawski, „>>Mówię: mój Boże, mówię: mój i ufam<< – >>Sam na sam z Bogiem<< Janusza Korczaka (Henryka Goldszmita) jako przykład empatii wobec różnych postaw religijnych”

13:30 – 13:45        – DYSKUSJA

14:00 – 16:00        – PRZERWA NA OBIAD

16:00 – 17:30        – PANELE II

PANEL II A „Człowiek jako istota religijna w perspektywie sztuki i mediów” 

(prowadzi Marianna Mucha)

16:00 – 16:15        – mgr Agnieszka Laddach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, „Dlaczego łatwiej jest modlić się w katedrze? Wpływ sztuki sakralnej na religijność nowożytnego katolika”

16:15 – 16:30        – mgr Ewa Siuzdak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Sztuka spełnionych oczekiwań, czyli kilka słów o potrzebie religijnego kiczu”

16:30 – 16:45        – Michał Pawelczyk, Uniwersytet Łódzki, „Acheiropoietos. Fenomen cudownych wizerunków w religijności typu ludowego”

16:45 – 17:00        – Monika Kałek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, „Kościół i religia katolicka w social mediach, czyli o roli mediów społecznościowych w komunikacji z wiernymi”

17:00 – 17:15        – DYSKUSJA

PANEL II B „Człowiek jako istota religijna w świetle innych religii i ruchów parareligijnych” 

(prowadzi Bartosz Arkuszewski)

16:00 – 16:15        – mgr Piotr Biłgorajski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, „Znaczenie religii w poglądach >>nowych ateistów<<”

16:15 – 16:30        – mgr Anna Rondomańska, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, „Religijne uzasadnienie >>wegetarianizmu chrześcijańskiego<<”

16:30 – 16:45        – mgr Elżbieta Jaroś, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Wiara w Boga, czy zaufanie do organizacji? Religijność świadków Jehowy”

16:45 – 17:00        – Agata Wichrowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, „Sekty religijne w powiecie chełmińskim w latach 20. XX wieku”

17:00 – 17:15        – DYSKUSJA

PANEL II C „Człowiek jako istota religijna w ujęciu filozoficznym”

(prowadzi mgr Monika Filińska)

16:00 – 16:15        – mgr Aleksander Sztramski, Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu, „Żywa cielesność – podmiotowość człowieka drogą do poznania Boga w filozofii Michela Henry’ego”

16:15 – 16:30        – Katarzyna Piwko, Uniwersytet Warszawski, „Między małpą a Bogiem – tajemne związki człowieka i zwierzęcia w świetle Bożej ingerencji”

16:30 – 16:45        – mgr Anna Gładkowska, Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie, „Bóg Arystotelesa i Bóg Jezusa Chrystusa a bóg człowieka dzisiaj”

16:45 – 17:00        – mgr Paweł Pałasiński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, „Rozważania Fryderyka Nietzschego o potrzebie religii w życiu człowieka”

17:00 – 17:15        – DYSKUSJA

27 IX 2013 (PIĄTEK)

9:00 – 10:00        – MSZA ŚWIĘTA (Kapilca Wyższego Seminarium Duchowego, Pl. Bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1)

10:00 – 12:00        – OBRADY WSPÓLNE (prowadzi Karolina Olszewska)

10:00 – 10:30        – ks. prof. dr hab. Jan Perszon, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

10:30 – 10:45        – Agnieszka Dąbek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, „W co wierzył neandertalczyk? Przejawy wierzeń homo neandertalis w świetle źródeł archeologicznych”

10:45 – 11:15        – dr Krzysztof Pilarz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,

11:15 – 11:30        – Michał Antonowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, „Rola religii i Kościoła w kształtowaniu tożsamości Polaków w Rosji. Analiza czasopisma >>Соотечественники Rodacy. Pismo syberyjskie kongresu Polaków w Rosji<<” 

11:30 – 12:00        – DYSKUSJA

12:00 – 12:30        – PRZERWA NA KAWĘ

12:30 – 14:15        – PANELE I

PANEL IA  „Człowiek jako istota religijna w świetle nowych ruchów religijnych”

(prowadzi Karolina Olszewska)

12:30 – 12:45 – ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, „Istnienie szatana – fikcja czy rzeczywistość? Zasady metodologiczne katolickiej nauki o złym duchu”

12:45 – 13:00        – mgr Agnieszka Wloka, Uniwersytet Śląski, „Fascynacja religijna jako przejaw religijności dojrzałej”                

13:00 – 13:15        – mgr Anna Baranowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, „Demonologia codzienności – opętanie pozytywnym aspektem ludzkiej egzystencji?”        

13:15 – 13:30        – mgr Ewelina Mączka, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, „Rola i znaczenie talizmanów i amuletów w magicznych praktykach hoodoo”

13:30 – 13:45        – Artur Defański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, „Satanizm a potrzeby religijne człowieka”

13:45 – 14:00        – Monika Drwal, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, „Ekspansja neopogaństwa w dobie sekularyzacji. Promocja i szerzenie satanizmu, magii, spirytyzmu i innych form okultyzmu”

14:00 – 14:15        – DYSKUSJA

PANEL I B „Człowiek jako istota religijna wg koncepcji badaczy religijności” 

(prowadzi mgr Anna Kmieć)

12:30 – 12:45        – Szymon Czarnecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, „>>Homo (semper) religiosus<<. Nowoczesne mity i ufologia”

12:45 – 13:00        – mgr Paweł Chyc, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, „Koncepcja „homo religiosus” w świetle wybranych badań etnologicznych”

13:00 – 13:15        – Maria Sadowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, „Analiza doświadczenia religijnego w ujęciu Wiliama Jamesa, Carla G. Junga i Rudolfa Otto”

13:15 – 13:30        – Karolina Dybicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, „Religia jako zjawisko naturalne wg koncepcji Daniela C. Dennetta”

13:30 – 13:45        – mgr Paweł Korzondkowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, „Monoteizm pierwotny jako pierwsze stadium religijne ludzkości. Teoria Wilhelma Schmidta w opozycji do ewolucjonistycznych koncepcji rozwoju i pochodzenia religii”

13:45 – 14:00        – DYSKUSJA

PANEL I C „Człowiek i jego postawy wobec religii i sacrum” 

(prowadzi mgr Monika Filińska)

12:30 – 12:45        – Tomasz Wiśniewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, „Irracjonalność jako wspólne źródło sacrum i suwerenności. Ujęcie Gustavo Benavidesa i próba jego krytycznego uzupełnienia”

12:45 – 13:00        – Maria Flakus, Uniwersytet Śląski, „Psychologiczne aspekty religijności – religijność i duchowość człowieka jako przedmiot zainteresowania psychoanalizy”

13:00 – 13:15        – Mariusz Finkielsztein, Uniwersytet Warszawski, „>>Religious boredom<<: od grzechu acedii do śmierci Boga”

13:15 – 13:30        – mgr Danuta Stasiak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Kształtowanie postawy religijnej młodego człowieka na przykładzie wiary w Ojcostwo Boga według wybitnego znawcy, psychologa religii Antoine Vergote”

13:30 – 13:45        – mgr Grzegorz Wiończyk, Uniwersytet Śląski, „Religijny gatunek. O ewolucji sacrum i ofiary”

13:45 – 14:00 – Maciej Grzelczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Religia ze sztuki, czy sztuka z religii, czyli o początkach wytwórczości artystycznej człowieka w Europie”

14:00 – 14:15        – DYSKUSJA

14:15 – 14:45                        ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI