Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Komunikat Biskupa Toruńskiego

2016-04-02
Fot. Wiesław Ochotny /Głos z Torunia/
Komunikat bp. Andrzeja Suskiego w sprawie uroczystości poświęcenia kościoła p.w. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II w Toruniu

Drodzy Diecezjanie,

W dniu 18 maja br. odbędzie się w Toruniu uroczyste poświęcenie nowego kościoła p.w. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II. Świątynia wzniesiona staraniem OO. Redemptorystów w pobliżu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej powstała z ofiar społeczeństwa polskiego w kraju i na obczyźnie jako wotum wdzięczności za pontyfikat pierwszego Polaka na Stolicy Piotrowej, za świadectwo Jego świętości, a także za świadectwo umiłowania naszego Narodu i Ojczyzny.

Powiadomiony przez Nuncjaturę Apostolską w Warszawie dzielę się z Wami radosną wiadomością, że Papież Franciszek mianował Kard. Zenona Grocholewskiego swoim Specjalnym Wysłannikiem (Legatem) na uroczystość poświęcenia tego wotywnego kościoła i w ten sposób jest z nami w czci dla Św. Jana Pawła II, apostoła Bożego Miłosierdzia. Wdzięczni Ojcu Świętemu Franciszkowi za dar Legata Papieskiego trwajmy na modlitwie wspierającej duchowo Następcę Św. Piotra w Jego pasterskiej posłudze Kościołowi i światu.

Wspólnie z O. Prowincjałem Warszawskiej Prowincji Redemptorystów zapraszam serdecznie Was, Drodzy Diecezjanie, do uczestnictwa w uroczystości poświęcenia nowej świątyni toruńskiej i radosnego świętowania rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II.
 
+ Wasz biskup Andrzej

Toruń, 2 kwietnia 2016 roku
w dniu 11 rocznicy narodzin dla nieba
Św. Jana Pawła II
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Kościół dla Ukrainy »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
26
MAJ
27
Toruń - Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, pl. ks. Frelichowskiego 1
MAJ
27-28
Działdowo - Muzeum Pogranicza, były obóz Soldau
MAJ
28
Święcenia kapłańskie
Toruń - katedra śś. Janów, godz. 10.00
MAJ
28
Dziękczynienie za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia
Grudziądz - parafia pw. św. Józefa Oblubieńca
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.