Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

»   Chrześcijaństwo w historii i kulturze polskiej - konferencja Akcji Katolickiej

2016-04-23
Fot. ks. Przemysław Pojasek
Około pięćdziesięciu osób zebrało się w sobotę 23 kwietnia w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu aby odpowiedzieć sobie na pytanie czy obchody 1050-lecia chrztu mają sens, czy jubileusz ten wzbogaci dotychczasową wiedzę na temat historii Polan. Konferencja zorganizowana przez Akcję Katolicką Diecezji Toruńskiej nie przypadkowo odbyła się we wspomnienie liturgiczne św. Wojciecha, biskupa i męczennika.

- Czy wiemy coś więcej na temat chrztu Polski niż pięćdziesiąt lat temu? Dzięki współczesnym metodom możemy lepiej zbadać to wydarzenie. I choć można powiedzieć, że chrześcijaństwo na ziemiach polskich było wcześniej i państwo Polskie też istniało wcześniej, to jednak sytuacja jest nieco bardziej złożona – rozpoczął swój wykład prof. Wojciech Polak.

Przypominając historię sięgającą śś. Cyryla i Metodego, którzy na terenie państwa Wielkomorawskiego wprowadzili liturgię w języku słowiańskim, prelegent odwołał się do zapisku jakoby już św. Metody miał problemy z księciem Wiślan, który dopiero po klęsce w bitwie przyjął chrześcijaństwo. Teoretycznie więc chrześcijaństwo sięga odleglejszym czasom, wykopaliska archeologiczne pokazują jednak, że w okresie tym na ziemiach Polski dominowały prowincje pogańskie.

Wiadomo również, że Mieszko po przegranej bitwie został zmuszony do zawarcia sojuszu z Czechami zapieczętowanego małżeństwem z Dobrawą. Ta, idąc na ustępstwa w dziedzinie zwyczajów przekonała męża do przejścia na chrześcijaństwo, a nie zmusiła go do niego nie zgadzając się na ślub, jak to przedstawia Gal Anonim. Odkrycia archeologiczne pozwalają również stwierdzić, że chrzest Polski miał miejsce w Poznaniu w niewielkiej, ale bogatej kaplicy pw. Matki Bożej.

- Mówiąc o chrzcie Polski, nie można umniejszać znaczenia religijnego tego wydarzenia – dodał profesor, uwzględniając motywacje polityczne, zauważa, że przyjęcie chrześcijaństwa nie było konieczne, trzeba więc przyznać, że Mieszko przyjął chrzest także dlatego, że w wyniku refleksji był do niego przekonany. Dzięki jego decyzji Polanie stali się częścią wielkiej cywilizacji chrześcijańskiej, pozwalała zjednoczyć państwo i podnieść autorytet władcy, który odtąd rządził z namaszczenia samego Boga.

Wiara chrześcijańska przez wieki była jednym z najważniejszych czynników jednoczącym naród. Nie można jednak odmówić znaczenia w tym procesie również literaturze, co przypominał prof. Andrzej Stoff na przykładzie trylogii Henryka Sienkiewicza. Jego zdaniem dziś patrzy się na trylogię przez pryzmat stereotypów, nie zgodnych jej sensem. Ma ona głębokie korzenie religijne, objawiające się w wielu scenach - w których potrzeba odwołania się do tego co ponadludzkie jest istotna – dodaje prelegent. Spowiedź i przemiana Kmicica, śpiew „Te Deum” po wygranych bitwach, obrona Jasnej Góry to tylko niektóre przykłady pokazania jak silna w świadomości bohaterów była wiara. Bóg, honor i ojczyzna widniały więc w historii, ale i w literaturze nie tylko na sztandarach, ale i w sercach narodu.  
ks. Przemysław Pojasek
GALERIA ZDJĘĆ
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
16
Toruń - parafia pw. św. Józefa
PAŹ
16
Toruń - Centrum Dialogu Społecznego, ul. Łazienna 22, godz. 17.00
PAŹ
17-20
PAŹ
18-20
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2019 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.