Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Finał konkursu biblijnego

2016-04-23
fot. Karolina Olszewska
Za nami finał VII Konkursu Biblijnego organizowanego przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Dzieło Biblijne Diecezji Pelplińskiej i Toruńskiej. Patronat nad konkursem objęli kuratorzy oświaty województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Tematem tegorocznej edycji konkursu była osoba św. Pawła w Dziejach Apostolskich.

Finaliści konkursu na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych spotkali się 13 kwietnia 2016 r. w Toruniu na Wydziale Teologicznym. Do części pisemnej przystąpiło 60 gimnazjalistów i 35 uczniów szkół średnich. Spośród nich do udziału w części ustnej zakwalifikowało się 7 uczniów gimnazjum i 5 uczniów szkół średnich. Oto ostateczne wyniki finału:

Szkoły gimnazjalne

1. miejsce
Szymon Kryzel, Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dziemianach (nauczyciel prowadzący: ks. Maciej Szczodrowski)

2. miejsce
Oktawia Sokolska, ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu (nauczyciel prowadzący: o. Grzegorz Dobroczyński SJ)

3. miejsce
Karolina Łyczywek, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi (nauczyciel prowadzący: Agnieszka Kierzkowska)

3. miejsce
Aleksander Glich, Zespół Szkół Publicznych w Kokoszkowach (nauczyciel prowadzący: Małgorzata Lewandowska)

wyróżnienie:
 • Wiktoria Dutkowska, Zespół Szkół w Nowym Grodzicznie (nauczyciel prowadzący: ks. Przemysław Syrkowski)
 • Anna Kamrowska, Zespół Szkół nr 2 we Wielu (nauczyciel prowadzący: ks. Damian Drozdowski)
 • Emanuel Kwiatkowski, Gimnazjum Dwujęzyczne nr 4 w Toruniu (nauczyciel prowadzący: Robert Schmelter)

Szkoły ponadgimnazjalne

1. miejsce
Maria Pawłowska, Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku (nauczyciel prowadzący: ks. Wiesław Szuca)

2. miejsce
Jakub Studziński, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Lęborku (nauczyciel prowadzący: o. Paweł Kaczmarski)

3. miejsce
Patrycja Byzdra, Liceum Ogólnokształcące im. L. Wyczółkowskiego w Koronowie (nauczyciel prowadzący: ks. Michał Stępnik)

wyróżnienie:
 • Paweł Boike, Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu (nauczyciel prowadzący: o. Mikołaj Rąpała OFM)
 • Julia Warzecha, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Lęborku (nauczyciel prowadzący: o. Paweł Kaczmarski)


Za nami również finał VII Konkursu Biblijnego dla szkół podstawowych. 16 kwietnia 2016 roku 27 uczniów spotkało się w Szkołach Salezjańskich w Toruniu, by uczestniczyć najpierw w części pisemnej finału, a następnie w części ustnej.

Oto laureaci:

1. miejsce
Aleksander Szydłowski – Społeczna Szkoła Stowarzyszenia Edukacja (katecheta: Michał Tocki)

2. miejsce
Krzysztof Łanoch – Zespół Szkół i. C. Kamińskiego w Dąbrowie Cheł. (katecheta: Teresa Muchewicz)

3. miejsce (ex aequo)
 • Marek Rauchfleisz – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego i. św. Dominika Savio w Toruniu (katecheta: Ks. Paweł Żurawiński i Ks. Krzysztof Szynkowski) – 32 punkty
 • Tomasz Wolentarski – Szkoła Podstawowa nr 11 w Grudziądzu (katecheta Beata Makowska)
4. miejsce
Zofia Borowska – Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu (katechetka: Emilia Ziara)

Nagrodą główną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest pielgrzymka do Wilna ufundowana przez Biuro Turystyczne Kaszub Travel. Dla dwóch najlepszych uczniów wśród gimnazjalistów Caritas Diecezji Pelplińskiej ufundowała nagrodę w postaci obozu w polskich Tatrach. Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe o tematyce biblijnej, których fundatorem był Wydział Teologiczny UMK oraz Kuria Diecezjalna Peplińska. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali dyplomy przygotowane przez Dzieło Biblijne Diecezji Pelplińskiej oraz pamiątkowe długopisy i teczki ufundowane przez Wydział Teologiczny UMK.

Organizatorzy VII Konkursu Biblijnego składają serdeczne podziękowanie podziękowanie wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali swoich uczniów do konkursu na każdym z jego etapów. Słowa wdzięczności wobec księży, którzy wzięli na siebie ciężar zorganizowania etapu rejonowego konkursu w Chojnicach, Kościerzynie, Lęborku, Świeciu, Tczewie, Brodnicy, Grudziądzu i Toruniu. Ogółem w konkursie wzięło udział 80 szkół gimnazjalnych i 41 ponadgimnazjalnych z terenu Diecezji Pelplińskiej i Toruńskiej. Do etapu szkolnego konkursu przystąpiło 1347 uczniów gimnazjum i 628 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W etapie rejonowym konkursu uczestniczyło 160 gimnazjalistów i 68 uczniów szkół średnich. Wyrazy wdzięczności fundatorom wszystkich nagród, indywidualnym jak i instytucjom. Dzięki ich wsparciu uczniowie mogą doświadczyć satysfakcji udziału w konkursie również w wymiarze materialnym. Słowa podziękowania przedstawicielom mediów katolickich: Radiu Głos oraz dwutygodnikowi Pielgrzym, jak również toruńskiej edycji Niedzieli, które wspierają medialnie wszelkie inicjatywy biblijne podejmowane przez Dzieło Biblijne w Diecezji Pelplińskiej i Toruńskiej. Wreszcie szczególne podziękowanie ks. bp. dr. Ryszardowi Kasynie, Biskupowi Diecezji Pelplińskiej, i ks. bp. dr. Andrzejowi Suskiemu, Biskupowi Diecezji Toruńskiej, Patronom honorowym naszego konkursu, których życzliwość i wsparcie towarzyszyły organizatorom na każdym etapie konkursu.

ks. Wojciech Pikor
ks. Tomasz Tułodziecki


 
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
3-5
Hartowiec - Dom Rekolekcyjny
GRU
4
Toruń - kaplica św. Barbary na Barbarce, godz. 13.00
GRU
4
Toruń - Hala Arena
GRU
5
Spotkanie z Anną Rastawicką i Piotrem Górskim
Toruń - parafia WNMP, godz. 16.00
GRU
6
Uroczystość św. Mikołaja - Sesja Kapituły Kolegiackiej
Grudziądz
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.