Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Konsekracja świątyni na Rubinkowie II

2016-05-16
Fot. Wiesław Ochotny
Liturgia poświęcenia kościoła na Rubinkowie II odbyła się 14 maja o godz. 15. Rekolekcje przygotowujące wiernych do tej uroczystości odbyły się w dniach 11-13 maja i poprowadził je ks. prof. dr hab. Jan Perszon.

Parafię pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa na Rubinkowie II w Toruniu ustanowiono 1 grudnia 1987 r. dekretem bp. Mariana Przykuckiego. Wydzielono ją z obszaru parafii na Rubinkowie III. Pierwszym proboszczem nowej parafii był ks. Mirosław Owczarek. Geneza wezwania parafii związana jest z przeżywanym w Polsce w 1987 r. II Krajowym Kongresem Eucharystycznym, który uczczono w diecezji powołaniem nowej parafii.

W 1988 r. wierni na Rubinkowie II przeżywali pierwszy odpust parafialny przy ołtarzu polowym. W tym też roku rozpoczęto budowę kaplicy, którą w stanie surowym ukończono w październiku, by gościć w niej kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Kolejne lata to prace wykończeniowe przy kaplicy, regularna posługa duszpasterska i rozwój życia parafialnego poprzez m.in. zawiązywanie się wspólnot, rekolekcje, pielgrzymki.
30 sierpnia 1991 r. nowym proboszczem parafii został ks. kan. Jan Ropel, pod okiem którego rok później rozpoczęto prace przygotowawcze pod budowę kościoła i plebanii. Budowę świątyni według projektu Andrzeja i Bożeny Poźniaków oraz konstruktora Jerzego Mulawy rozpoczęto wiosną 1993 r.; kamień węgielny 3 czerwca 1995 r. wmurował bp Andrzej Suski.

Mury kościoła wznoszono do 1999 r. Wówczas w konstrukcji bez dachu sprawowano pierwszą Pasterkę, której przewodniczył bp Józef Szamocki. W dalszych latach wzniesiono wieżę kościelną (2006-2007), zakończono zadaszenie kościoła (2011 r.), zagospodarowano wnętrze kościoła – w tym m.in. wystrój prezbiterium, czy ogrzewanie. Równolegle trwały prace przy budowie plebanii. W 2012 r. parafia obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia. Lata 2012-2015 to prace budowlano-wykończeniowe w pomieszczeniach duszpasterskich i kościele.

Na przestrzeni 29 lat istnienia parafia przeżywała trzy razy Misje Święte. Obecnie duszpasterstwo parafialne koncentruje się wokół grup i wspólnot, w których wierni świeccy realizują swoje powołanie do służby poprzez działalność we wspólnotach: Żywego Różańca, Krwi Chrystusa, Franciszkanów Maryi oraz w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, Akcji Katolickiej, Rycerzach Kolumba, Domowym Kościele, Kręgu Biblijnym, Eucharystycznym Ruchu Młodych, Zespole Młodzieżowym „Credo”, Scholi Dziecięcej, Klubie Seniora, Caritas oraz Liturgicznej Służbie Ołtarza.
Joanna Kruczyńska

Zdjęcia: Wiesław Ochotny
GALERIA ZDJĘĆ
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
22
Toruń - kosciół pw. św. Piotra i Pawła, godz. 18.30
CZE
24
Święto patronalne Katedry i Miasta Torunia
Toruń - katedra, godz. 18
CZE
25-27
Pielgrzymka Śladami Męczeństwa bł. ks. J. Popiełuszki
Górsk - Włocławek
CZE
27
Uroczystość MB Nieustajacej Pomocy - Patronki diecezji
Toruń - sanktuarium MB Nieustającej Pomocy, godz. 17
CZE
27
Rajd rowerowy św. Józefa
Grudziądz
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.