Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

»   Śluby wieczyste u elżbietanek

2016-08-28
Fot. Aleksandra Wojdyło
Po 7 latach formacji w Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety trzy siostry z Prowincji Toruńskiej w dniu 24 sierpnia w bazylice grudziądzkiej złożyły śluby wieczyste.

Wezwane po imieniu przez s. Honoratę Pettke (przełożoną Domu Zakonnego w Grudziądzu), trzy profeski: s. Maria Dorota Bendlin, s. Maria Judyta Lewińska i s. Maria Vianneya Łabędzka wypowiedziały przez Bogiem i ludźmi słowa swojej pełnej gotowości życia w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie: „Oto jestem, Panie, bo mnie wezwałeś”. I wyraziły wolę naśladowania Chrystusa, Oblubieńca Kościoła, aż do śmierci we wspólnocie Sióstr św. Elżbiety.

Mszy św. przewodniczył ks. inf. Tadeusz Nowicki. Homilię wygłosił ks. dr Tomasz Kusz, kapelan Domu Prowincjalnego Sióstr Elżbietanek w Katowicach. 

Po homilii siostry odpowiedziały na szczegółowe pytania życia według reguł zgromadzenia, a następnie Litanią do Wszystkich Świętych wzywano wstawiennictwa dla sióstr składających wieczyste śluby. Następnie każda z nich odczytała uroczystą formułę ślubów wieczystych oraz złożyła pod dokumentem podpis.

Ks. inf. Tadeusz Nowicki wypowiedział słowa modlitwy konsekracyjnej. Znakiem zewnętrznym oddanie swego życia Chrystusowi Oblubieńcowi były obrączki, które po poświęceniu nałożył profeskom Ksiądz Infułat.
Tekst i foto: Aleksandra Wojdyło
GALERIA ZDJĘĆ
Nadajemy na Żywo »
oczekujemy na transmisję...
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
SIE
15
Toruń - plener przed Centrum Targowym "Park"
SIE
16
Nowa Wieś Królewska - godz. 16.00
SIE
16
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.