Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Bp Andrzej Suski powołał do istnienia nową parafię w Toruniu

2016-11-14
Fot. Wiesław Ochotny
Bp Andrzej Suski z dniem 9 listopada 2016 r. utworzył nową parafię w Toruniu. Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła jest jedyną parafią pod takim wezwaniem w Toruniu. Proboszczem nowej parafii został ks. Łukasz Skarżyński.

Umiłowani Bracia i Siostry
Z radością Was powiadamiam, że z dniem 9 listopada br., po rozeznaniu sytuacji i potrzeb duszpasterskich, erygowałem w Toruniu nową wspólnotę parafialną pw. Świętego Andrzeja Apostoła.
Reorganizacja struktur kościelnych służy głównie temu, by wesprzeć dążenia poszczególnych parafii do głębszego przeżywania ich wspólnotowości. Nowe sytuacje duszpasterskie wymagają zastosowania nowych zasad podziału parafii, przy równoczesnym uwzględnieniu kryteriów ludnościowych i terytorialnych. Jest to wyraz żywotności Kościoła, który umie się dostosować do zmiennych okoliczności zewnętrznych, ażeby najowocniej wypełnić swoją misję ewangelizacyjną.
Kościół wypełni zadania nowej ewangelizacji, jeśli w pełniejszym wymiarze stanie się wspólnotą ewangelizowaną i ewangelizującą. Budowanie autentycznej wspólnoty chrześcijańskiej, którą ożywia „jeden duch i jedno serce” (Dz 4, 32) stanowi istotny warunek przenikania Ewangelii w stosunki międzyludzkie i różne dziedziny życia społecznego. Dlatego każda parafia, „ostateczne umiejscowienie Kościoła” (ChL, n. 26), ma do spełnienia ważną rolę jako „rodzina Boża ożywiona duchem jedności”; „dom braterski i gościnny”; „wspólnota wiernych” (tamże).
Serdecznie witam nową parafię w rodzinie wszystkich parafii Diecezji Toruńskiej. Jestem przekonany, że otoczona życzliwą pomocą wspólnot siostrzanych, zwłaszcza pobliskich, parafia ta wkrótce zorganizuje potrzebne struktury i podejmie własną działalność w różnych wymiarach życia wspólnotowego.
Wszystkim towarzyszę modlitwą i z serca błogosławię
Wasz Biskup Andrzej

Granice administracyjne parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Toruniu:
 • na wschodzie: od skrzyżowania ulicy Polnej z ulicą Grudziądzką, ulicą Grudziądzką, wraz z przyległymi do niej na tym kierunku posesjami po lewej stronie, do administracyjnej granicy miasta Torunia;
 • na północy: wzdłuż granicy z parafią Papowo Toruńskie (administracyjna granica miasta Torunia), do ulicy Ugory;
 • na zachodzie: od skrzyżowania administracyjnej granicy miasta Torunia z ulicą Ugory, ulicą Ugory, wraz z przyległymi na tym kierunku posesjami po jej lewej stronie, do skrzyżowania z ulicą Polną;
 • na południu: od skrzyżowania ulic Ugory i Polnej, ulicą Polną wraz z przyległymi do niej na tym kierunku posesjami po lewej stronie, do skrzyżowania ulic Polnej i Grudziądzkiej.
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
1
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Kościół Wniebowzięcia NMP w Toruniu, godz. 15.00
MAR
6
Grudziądz, Lubawa, Toruń
MAR
16
Srebrny jubileusz Szkoły Nowej Ewangelizacji
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 19.00
MAR
19
100-lecie obecności redemptorystów w Toruniu
Toruń - kościół św. Józefa
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.