Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Obchody 72. rocz. śmierci bł. ks. Frelichowskiego w Toruniu

2017-02-23
fot. Anna Głos
Mieszkańcy Torunia wraz ze swoimi pasterzami bp. Andrzejem Suskim i bp. Józef Szamockim zgromadzili się 23 lutego w sanktuarium bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego na uroczystej Mszy św. sprawowanej w 72. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego kapłana.

Wśród zgromadzonych na modlitwie byli przedstawiciele władz, kapłani, seminarzyści, harcerze, którym patronuje bł. ks. Frelichowski, pracownicy służby zdrowia oraz parafianie i mieszkańcy Torunia.

Słowo powitania wypowiedział kustosz sanktuarium i proboszcz kościoła mariackiego ks. prał. Wojciech Niedźwiecki. Przypomniał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane na toruńskim lotnisku podczas beatyfikacji ks. Frelichowskiego w 1999 r. Wówczas papież zawierzył dar beatyfikacji Kościołowi w Toruniu, by strzegł i szerzył pamięć o wielkich dziełach Boga, które dokonały się w życiu tego młodego kapłana, heroicznego świadka miłości pasterskiej.

Witając zgromadzonych podkreślił wielkie zasługi bp. Andrzeja Suskiego w krzewieniu kultu bł. ks. Frelichowskiego od pierwszych chwil powstania diecezji. Zaznaczył także wielką rolę bp. Józefa Szamockiego, który jako ojciec duchowny toruńskiego seminarium troszczył się o krzewienie nowenny za wstawiennictwem ks. Frelichowskiego. Wśród wielu owoców nieustannej modlitwy jest cud uzdrowienia ze stwardnienia rozsianego młodej kobiety Joanny Grodzickiej, która po uzdrowieniu wstąpiła do Karmelu i dziś jest przeoryszą jedynego zakonu kontemplacyjnego w diecezji, Karmelu w Łasinie.

– Jesteśmy tu, by uwielbić Boga za piękne i owocne życie tego młodego kapłana, który w tym kościele posługiwał jako wikariusz. Tu został aresztowany i stąd wyruszył na swoją drogę krzyżową – mówił bp Suski rozpoczynając Mszę św. Zaznaczył, że ks. Frelichowski był nie tylko kapłanem, ale także harcerzem i pielęgniarzem. – Dziś w dniu jego narodzin dla nieba oddajemy mu szczególną cześć i prosimy, aby był naszym orędownikiem u Boga, wypraszał potrzebne łaski dla kapłanów i seminarzystów, dla harcerzy, dla służby zdrowia, bo przecież ks. Wincenty w obozie zgłosił się, by zostać pielęgniarzem i usługiwać swoim braciom umierającym na tyfus – dodał ksiądz biskup. Bp Suski wyraził pragnienie, by przy sanktuarium powstało duszpasterstwo służby zdrowia, zwłaszcza pielęgniarek i pielęgniarzy.

W homilii bp Józef Szamocki nawiązując do słów św. Jana Pawła II mówił, że świętość jest dostępna dla każdego człowieka i jest wezwaniem dla każdego. Nawiązując do czytań mszalnych bp Szamocki podkreślił, że trzeba uczynić wszystko, by stać się godnym powierzonej nam wszystkim Ewangelii. Aby tak się stało trzeba nie tylko strzec pamięci o heroicznym kapłanie, ale szerzyć jego orędzie miłości i pokoju poprzez świadectwo życia. – Chcemy nie tylko przekazywać suche fakty o tym heroicznym kapłanie i o czasach, w których żył, ale chcemy dawać także nasze dusze na świadectwo, że warto, naprawdę warto żyć jak Wicek – mówił bp Szamocki.

Dzisiejszy odpust wpisuje się w przeżywanie jubileuszu diecezji i jest okazją do tego, by patrzeć w przeszłość składać dziękczynienie za otrzymane łaski, a patrząc w przyszłość rozwijać to wspaniałe dziedzictwo. Ksiądz biskup podkreślił, że papież troskę o szerzenie pamięci o bł. ks. Stefanie Wincentym złożył szczególnie w ręce kapłanów. – Patrząc w przyszłość trzeba wkraczać razem z Wickiem w nowy czas naszej diecezji z cudem naszych przemienionych serc, kapłańskich serc – mówił bp Józef zwracając się do kapłanów. Dzisiejsza uroczystość woła o miłość Boga. Jesteśmy wezwani, by być jej świadkami.

Przed błogosławieństwem w uroczystej procesji biskupi i kapłani przenieśli relikwie bł. ks. Frelichowskiego do nowej kaplicy znajdującej się w miejscu symbolicznego grobu kości palców błogosławionego kapłana. Tam odmówiono modlitwy nowenny prosząc o cud uzdrowienia dla Cecylii, Mariana i Magdaleny.

Po błogosławieństwie nastąpiło poświęcenie płaskorzeźby znajdującej się w krużgankach, która upamiętnia bł. ks. Frelichowskiego, patrona harcerzy.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli do Dworu Artusa, gdzie odbyła się gala upamiętniająca patrona harcerzy.

Prośby o modlitwę za wstawiennictwem bł. ks. Frelichowskiego można zgłaszać w biurze parafialnym. Szczegóły na stronie www.wnmptorun.diecezja.torun.pl 

xpb/Toruń/KAI

Zdjęcia: Anna Głos
GALERIA ZDJĘĆ
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
11-18
Tydzień Miłosierdzia
KWI
23
KWI
25
Niedziela Dobrego Pasterza
KWI
25-1
Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
KWI
29
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II WŚ
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.