Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Zakończył się Konkurs Biblijny na etapie rejonowym

2017-03-04
Wyniki Konkursu Biblijnego na etapie rejonowym, który odbył się w dn. 16.02.2017r. w trzech ośrodkach: Toruniu, Grudziądzu i Brodnicy.

Doceniamy wysiłek i pracę wszystkich, którzy wzięli udział w tych eliminacjach, zarówno uczniów jak przygotowujących ich katechetów. Eliminacje konkursowe mają to do siebie, że weryfikują naszą wiedzę i wyłaniają wąską grupę finalistów konkursu!

Po konsultacjach z ks. prof. Wojciechem Pikorem, twórcą testów konkursowych, uzgodniliśmy, że do dalszego etapu zakwalifikowali się uczniowie, którzy osiągnęli ok. 75 procent możliwych do zdobycia punktów. Orzekliśmy, że na poziomie szkół podstawowych tą granicą było zdobycie 22 punktów, natomiast na poziomie gimnazjalnym 21 punktów. Tym samym wyłoniła się ścisła grupa uczniów, która przeszłą do finału diecezjalnego.

Pełny wykaz uczestników finału, jak również wyniki etapu rejonowego znajdą państwo na listach zamieszczonych na stronie internetowej: www.katechizacja.diecezja.torun.pl

Uczniowie, którzy przechodzą do finału diecezjalnego zaznaczeni są kolorem czerwonym. 

Finał dla szkół gimnazjalnych odbędzie się w sobotę 22.04. 2017r. o  godz. 10.00 na Wydziale Teologicznym w Toruniu, natomiast finał dla szkół podstawowych tego samego dnia tj. 22.04.2017r. w Zespole Szkół Salezjańskich w Toruniu na Wrzosach, także o godz. 10.00.

Ks. Tomasz Tułodziecki
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
3-5
Hartowiec - Dom Rekolekcyjny
GRU
4
Toruń - kaplica św. Barbary na Barbarce, godz. 13.00
GRU
4
Toruń - Hala Arena
GRU
5
Spotkanie z Anną Rastawicką i Piotrem Górskim
Toruń - parafia WNMP, godz. 16.00
GRU
6
Uroczystość św. Mikołaja - Sesja Kapituły Kolegiackiej
Grudziądz
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.