Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Klub Inteligencji Katolickiej ma 60 lat

2017-03-13
Prezes KIK-u dr Cecylia Iwaniszewska odbiera medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis/fot. Monika Dejneko-Białkowska
12 marca w kościele akademickim w Toruniu odbyły się główne uroczystości związane z obchodami 60-lecia istnienia Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu. Mszy św. koncelebrowanej z udziałem członków KIK-u oraz przedstawicieli władz samorządowych województwa i miasta przewodniczył bp Andrzej Suski.

Przed rozpoczęciem Eucharystii głos zabrał dr Michał Białkowski, wiceprezes KIK-u, który przedstawił historię powstania Klubu i wymienił jego założycieli.

Witając zgromadzonych, bp Andrzej Suski podkreślił, że zebraliśmy się, by dziękować Bogu za całe dobro otrzymane przez te 60 lat oraz prosić o błogosławieństwo na dalsze lata i o życie wieczne dla zmarłych założycieli i członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu.

W homilii bp Suski podkreślił, że rola świeckich w życiu Kościoła jest bardzo ważna. To dzięki nim Ewangelia dociera niejednokrotnie tam, gdzie nie mogą dotrzeć duszpasterze. Osoby świeckie poprzez przykład życia niosą Chrystusa tam, gdzie żyją, do swoich środowisk, rodzin, miejsc pracy i w ten sposób przemieniają oblicze świata.

Przed błogosławieństwem głos zabrała prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu dr Cecylia Iwaniszewska, która podziękowała licznie przybyłym kapłanom za wspólną modlitwę. Nie zabrakło wśród nich byłych kapelanów KIK-u z o. Władysławem Wołoszynem SJ na czele oraz obecnym kapelanem o. Krzysztofem Doroszem SJ.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie członków KIK-u i zaproszonych gości, podczas którego składano gratulacje i życzenia. Sekretarz województwa kujawsko-pomorskiego Marek Smoczyk wręczył dr Iwaniszewskiej medal „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” przyznany przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego. Złoty Medal Marszałka „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” przyznawany jest osobom lub organizacjom, zasłużonym dla walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prawa człowieka.
xpb/Toruń/KAI
Zdjęcia: Monika Dejneko-Białkowska
GALERIA ZDJĘĆ
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
11-18
Tydzień Miłosierdzia
KWI
23
KWI
25
Niedziela Dobrego Pasterza
KWI
25-1
Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
KWI
29
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II WŚ
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.