Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Miłości Boga nic nie może zatrzymać - obchody Święta Miłosierdzia

2017-04-23
Fot. Łukasz Włodarski
Miłości Boga nic nie może zatrzymać. Ona przychodzi do człowieka nawet przez szczelnie zamknięte drzwi – mówił bp Andrzej Suski podczas diecezjalnych obchodów Święta Miłosierdzia w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu. W uroczystości uczestniczyło kilkudziesięciu kapłanów i blisko tysiąc wiernych świeckich.

Obchody Święta Miłosierdzia Bożego poprzedziła całonocna adoracja w diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu. Główne uroczystości rozpoczęły się montażem słowno-muzycznym przygotowanym przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym „Dobry Pasterz”. Następnie Mszy św. koncelebrowanej przez kilkudziesięciu kapłanów przewodniczył bp Andrzej Suski.

W homilii bp Suski podkreślił, że miłość Boga nieustannie wychodzi na spotkanie człowieka. – Rozważamy bezmiar Bożej miłości. Jest to miłość służebna, która pochyla się do nóg człowieka, pochylona nad ludzką słabością. Jest to miłość pokorna, ukrzyżowana i zwycięska. Tej miłości nic już nie może zatrzymać. Ona przychodzi do człowieka nawet przez szczelnie zamknięte drzwi – mówił bp Suski. Chrystus przychodzi do uczniów, by rozradować ich serca i dać im pokój. – Ta radość jest także naszym udziałem – dodał.

Chrystusowy pokój jest bardzo potrzebny. Bp Suski zaznaczył, że współczesny człowiek często doświadcza duchowego rozdarcia, na skutek różnorodnych życiowych doświadczeń. – Nie da się pogodzić prawdy i fałszu, miłości i nienawiści, czystości i brudu. Co człowiek może zrobić w takiej sytuacji? Pomocą jest tylko autentyczny zwrot ku Bogu, bo tylko On ma moc oczyścić nasze sumienie i przywrócić człowieka do stanu łaski, do harmonii, jedności z samym sobą – mówił bp Suski.

Hierarcha nawiązał do wizyty św. Jana Pawła II w Toruniu i podkreślił, że pokój może przetrwać tylko wówczas, gdy jest zakorzeniony w wyższych wartościach. – Pokój nie może się ostać jeśli zbudowany jest na religijnej obojętności – przypomniał słowa papieża bp Suski. Pokój bowiem rodzi się z ładu moralnego, porządku etycznego i zachowania Bożych przykazań. Chrystus daje pokój odmienny od tego, który proponuje nam świat.

– Świat daje namiastkę pokoju, który bazuje na traktach, umowach międzynarodowych i politycznych układach. Historia dostarcza faktów pokazujących jak kruche są podstawy takiego pokoju – mówił. Chrystus kładzie inny fundament, którym jest On sam, Jego słowo i niezawodna miłość, której nie może zatrzymać żaden grzech – mówił biskup.

Przypominając słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach bp Suski zwrócił się do zebranych: – Przestań się lękać! Oto przesłanie miłosierdzia. Zaufaj Bogu, który jest bogaty w miłosierdzie.

Na zakończenie bp Suski poświęcił wizerunki Jezusa Miłosiernego przyniesione przez wiernych. Odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego i litanię do Jezusa Króla Miłosierdzia oraz odbyła się procesja eucharystyczna.

Przez cały czas trwania uroczystości wierni mieli możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

W uroczystości uczestniczyło kilkudziesięciu kapłanów, siostry zakonne i blisko tysiąc wiernych świeckich.

xpb/Toruń/KAI

Zdjęcia: Łukasz Włodarski
GALERIA ZDJĘĆ
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
11-18
Tydzień Miłosierdzia
KWI
23
KWI
25
Niedziela Dobrego Pasterza
KWI
25-1
Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
KWI
29
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II WŚ
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.