Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

»   Bł. Maria Karłowska - wzorem świętości

2017-06-05
fot. Aleksandra Wojdyło
W diecezjalnym sanktuarium bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie 3 czerwca odbyły się uroczyste obchody 20. rocznicy beatyfikacji założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej - bł. Marii Karłowskiej.

Uroczystość połączona była z przeżywaniem 8. rocznicy przyjęcia przez miasto Jabłonowo Pomorskie patronatu bł. Marii Karłowskiej oraz z rozpoczynającym się Świętem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczył jej bp Andrzej Suski.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządu wojewódzkiego (na czele z marszałkiem Piotrem Całbeckim i przewodniczącym Sejmiku Ryszardem Boberem), powiatowego (reprezentowanego przez starostę Piotra Boińskiego), miejskiego (z burmistrzem Przemysławem Górskim i przewodniczącym rady Krzysztofem Kamińskim), kapłani, przedstawicielki żeńskich zgromadzeń zakonnych, dziewczęta z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego sióstr pasterek z Pniewitego i Topólna, mieszkańcy Jabłonowa i okolic oraz  czciciele Błogosławionej Pasterki.

Tematem przewodnim homilii wygłoszonej przez bp. Andrzeja była świętość. Podkreślając, że „słowa uczą, a przykłady pociągają” bp Andrzej mówił o powołaniu wszystkich do świętości oraz roli, jaką w codziennym życiu odgrywają wyniesieni przez Kościół na ołtarze. Podkreślił, że także dziś – w czasach nowoczesnych technologii -  jest miejsce na świętość. - Sensem i kierunkiem naszego życia ma być myślenie o własnej świętości i realizowaniu drogi do doskonałości. Wszyscy bez wyjątku jesteśmy wezwani do świętości – mówił. Podkreślił, że na drodze do świętości Bóg postawił nam bł. Marię Karłowską, która od 20 lat oręduje za nami.
Aleksandra Wojdyło
GALERIA ZDJĘĆ
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
22-24
Rekolekcje u sióstr szarytek
Chełmno
LUT
23
Msza św. o kanonizację bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego
Toruń - sanktuarium bł. ks. S. W. Frelichowskiego, ul. Panny Marii 2, godz. 17
LUT
23
Toruń - aula WSKSiM, ul. Droga Starotoruńska 3, godz. 10.00
LUT
24
Serce dla Inki
Grudziądz - bazylika pw. św. Mikołaja Biskupa, godz. 10.00
LUT
26
Toruń - Dworzec kolejowy Torun Główny, godz. 18.30
Skrzynka modlitewna »
© 2015-2018 Diecezja Toruńska
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2018 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.