Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

IV Festiwal Piosenki Religijnej - W ramionach Matki

2017-06-13
Chełmińska Pieta
Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Chełmiński Dom Kultury oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmnie zapraszają do udziału w IV Festiwalu Piosenki Religijnej „W ramionach Matki” pod patronatem Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego.

Festiwal odbędzie się w dniu 1 lipca 2017 r. na terenie kościoła archiprezbiterialnego Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie (fara) w ramach uroczystości odpustowych.

Biuro Festiwalu:
• Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie, ul. Franciszkańska 8, 86-200 Chełmno, tel. 56 686 00 32, e-mail: parafia@wnmpchelmno.pl
Osoba do kontaktu: ks. Damian Wacławski, tel. 601 082 783, e-mail: damianfutsal@wp.pl
• Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno, tel. 56 686 48 08, e-mail: kamila.art@chdk.pl

Celem Festiwalu jest popularyzacja piosenki religijnej oraz promocja kultury chrześcijańskiej wyrażona muzyką i śpiewem.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W Festiwalu mogą wziąć udział soliści lub zespoły działające przy parafii, w szkole, przedszkolu, świetlicy osiedlowej, domu kultury oraz innych grupach środowiskowych. Zespoły mogą liczyć maksymalnie 25 osób.

Uczestnicy Festiwalu podzieleni są na następujące kategorie:
• soliści i duety,
• zespoły i schole;
oraz grupy wiekowe:
• dzieci (przedszkolaki, szkoła podstawowa),
• młodzież (gimnazjum i szkoły średnie),
• dorośli.

1. Zgłoszenie na Festiwal należy dostarczyć do 16 czerwca 2017 r. na adres: Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno, fax 56 686 48 08 lub przesłać na adres e-mail: kamila.art@chdk.pl
2. Uczestnicy Festiwalu prezentują dwa utwory, w tym jeden o tematyce maryjnej.
3. Dzień festiwalowy rozpocznie się o godz. 10.00.
4. Uczestnicy proszeni są o zgłoszenie się w celu potwierdzenia przyjazdu, odbioru talonów i ustalenia innych spraw organizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2, ul. 22 Stycznia 4, Chełmno – od godz. 9.00.
5. Na zakończenie Festiwalu o godz. 16.00 odbędzie się Msza św. przy Studzience.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi ok. godz. 17.00 w miejscu wcześniejszych przesłuchań.
7. Organizatorzy zapewniają pełne nagłośnienie według zgłoszonych potrzeb natury technicznej oraz wyżywienie w warunkach turystycznych. Dojazd i ubezpieczenie na własny koszt uczestników.
8. Występy ocenia profesjonalne jury, które przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych. Przewidziane są pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania materiałów festiwalowych (zdjęcia, video, informacje o uczestnikach) do promocji przedsięwzięcia.
10. Dla grup zorganizowanych – uczestników Festiwalu, organizatorzy oferują nocleg ze śniadaniem w cenie 50 zł od osoby w Europejskim Centrum Wymiany Młodzieży położonym nad Jeziorem Starogrodzkim (www. ecwm.chdk.pl) – tel. 56 679 02 30, e-mail: ecwm@chdk.pl
Istnieje możliwość zamówienia kolacji.
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
11-18
Tydzień Miłosierdzia
KWI
23
KWI
25
Niedziela Dobrego Pasterza
KWI
25-1
Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
KWI
29
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II WŚ
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.