Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

»   Matko Boża pociesz strapionych

2017-09-11
Fot. Aleksandra Wojdyło
Z okazji święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w drugą niedzielę września, odbywają się w Rywałdzie uroczystości odpustowe. Poprzedzają je dwa dni szczególnych modlitw. W tym roku dni były wyjątkowe, ponieważ świątecznym dniom towarzyszyły relikwie bł. Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który swoje życie zawierzył Maryi.

Piątkowa modlitwa różańcowa z udziałem chorych rozpoczęła triduum odpustowe. W sobotę do sanktuarium przybywali kolejni pielgrzymi. Sprawowano Msze św. dla młodzieży i dla kapłanów, o godz. 21.00  Apel Maryjny, a o północy odprawiono Pasterkę Maryjną.

Niedzielne modlitwy (10 września) rozpoczęło śpiewnie godzinek do Matki Bożej Rywałdzkiej. Głównym uroczystościom przewodniczył bp Józef Szamocki. - Stąd się nie odchodzi bez darów i łask - mówił bp Józef.

Obecni byli bracia kapucyni z prowincji warszawskiej, siostry zakonne, władze samorządowe. Licznie zgromadzeni na placu przyklasztornym  pielgrzymi odśpiewaniem hymnu ku czci Matki Bożej Rywałdzkiej powitali wnoszoną przez braci kapucynów słynąca łaskami figurę: "Witaj nam, witaj! O Rywałdzka Pani, pragną Ci złożyć hołd Twoi poddani. Błogosław dzieciom błogiej tej ziemi, teraz i zawsze módl się za grzesznymi."

W homilii bp Józef mówił o potrzebie budowania i rozwijania swojej  postawy dziecka Maryi i Pana Boga. - Kochając Matkę Bożą, wypełniamy jej wezwanie, aby czynić wszystko cokolwiek powie nam Jej Syn. Tu możemy dziękować za dar życia i z nadzieją spoglądać w przyszłość – powiedział ksiądz biskup. 

Msza odpustowa była jednocześnie okazją do składnia Panu Bogu parafialnego dziękczynienia za tegoroczne plony, a  ksiądz biskup poświęcił wieniec dożynkowy. 
Aleksandra Wojdyło
GALERIA ZDJĘĆ
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
19-22
SIE
4
46. Pielgrzymka Żywego Różańca
Lisewo
SIE
4
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
Toruń - Katedra, godz. 6
SIE
19
Uroczystości odpustowe ku czci MB Podgórskiej
Toruń - sanktuarium Niepokalanej Królowej Rodzin, godz. 12
Skrzynka modlitewna »
Zobacz »
© 2015-2018 Diecezja Toruńska
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2018 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.