Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

»   Tajemnica - nowa wystawa w Muzeum Diecezjalnym

2017-09-12
Muzeum Diecezjalne w Toruniu zaprasza na wernisaż wystawy prac Teresy lubańskiej pt. Tajemnica. Wernisaż odbędzie się 14 września (czwartek) o godz. 18 w siedzibie Muzeum przy ul. Żeglarskiej 7. Wystawa potrwa do 19 listopada.

W religiach, szczególnie w kultach misteryjnych, słowo tajemnica (gr. mystērion) odnosi się do ukrytej rzeczywistości duchowej, z którą człowiek spotyka się przez obrzędy religijne.

W tradycji wschodniej chrześcijaństwa to właśnie sakramenty nazywa się „tajemnicami”. W pismach Ojców Kościoła „zbawcze wydarzenia życia Jezusa, były rozumiane jako wydarzenia, w których jedyna tajemnica Boga się objawiła i urzeczywistniła”.

Sakramenty, celebrowane w widzialnych obrzędach i znakach, są "mocami, które wychodzą" z zawsze żywego i ożywiającego Ciała Chrystusa oraz działaniami Ducha Świętego urzeczywistnianymi w Jego Ciele, którym jest Kościół. Przynoszą one łaskę Chrystusa, wyjednaną przez Niego na krzyżu, w sposób skuteczny, ze względu na moc w nich zawartą, gdyż misteria życia Chrystusa są podstawą tego, czego Chrystus udziela teraz przez szafarzy swojego Kościoła w sakramentach.

Aby poznać tajemnicę trzeba zostać wtajemniczonym. Jak tego dokonać? „Uczestnicząc w zgromadzeniu eucharystycznym, przyjmując Ciało Syna Człowieczego i pijąc Jego Krew, aby otrzymać życie wieczne (por. J 6,55)”. W ciągu całego swojego życia jesteśmy wtajemniczani w historię zbawienia, objaśnia się nam znaki zawarte w obrzędach liturgicznych i sakramentach oraz uczymy się wiązania tych obrzędów z codziennym życiem chrześcijańskim.

Teresa Lubańska w swych pracach próbuje zbliżyć się do owej mistycznej tajemnicy, którą są wyznania naszej chrześcijańskiej wiary. Biorąc pod swój warsztat surowe, nieobrobione deski drewna tworzy na nich obrazy nasączone mistycyzmem i głęboką duchowością. To właśnie ta surowość sprawia, że jej prace nabierają niepowtarzalnego charakteru. W swej twórczości nawiązuje również do prawosławnych ikon. Podobnie jak one, obrazy Teresy Lubańskiej można kontemplować i poznać ich tajemnicę. Zostać wtajemniczonym…
jc
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
19-22
SIE
4
46. Pielgrzymka Żywego Różańca
Lisewo
SIE
4
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
Toruń - Katedra, godz. 6
SIE
19
Uroczystości odpustowe ku czci MB Podgórskiej
Toruń - sanktuarium Niepokalanej Królowej Rodzin, godz. 12
Skrzynka modlitewna »
Zobacz »
© 2015-2018 Diecezja Toruńska
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2018 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.