Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

»   Komunikat marszałka Całbeckiego po nominacji bpa Śmigla na biskupa toruńskiego

2017-11-12
Bp Wiesław Śmigiel /fot. Krzysztof Mania/Radio Głos/
Otaczamy bpa Wiesława Śmigla życzliwą modlitwą - napisał Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego w komunikacie po ogłoszeniu nominacji nowego biskupa toruńskiego.

Poniżej zamieszczamy treść komunikatu.

Znaczenie Ordynariusza Diecezji Toruńskiej z racji jego siedziby jest dla naszego województwa ogromne. Dotychczasowa współpraca z ks. bp. Andrzejem Suskim jest nie do przecenienia. Jego osobiste zaangażowanie w opiekę duchową i wsparcie dało liczne i trudne do zliczenia owoce: patronat św. Jana Pawła II, współorganizacja obchodów święta województwa i świąt państwowych, dziesiątki spotkań, pielgrzymek, seminariów, troska o dzieła Caritas, dziedzictwo kulturowe to tylko niektóre przykłady efektów naszej współpracy. 

Jestem przekonany, że drugi  Ordynariusz naszej Diecezji będzie kontynuował i rozwinie te dzieła, zarówno na niwie duszpasterskiej jak i ewangelizacyjnej, a poprzez współpracę z samorządem województwa społecznej. Otaczamy zatem ks. Biskupa Wiesława  Śmigla naszą życzliwością i gorliwą modlitwą o konieczne łaski do przewodniczenia wspólnocie naszej Diecezji. Jestem przekonany, iż dorobek naukowy, ale przede wszystkim młodość i zapał ducha Ekscelencji i wielka otwartość na drugiego człowieka sprawią, iż nasza współpraca z Diecezją Toruńską będzie nadal postrzegana jako wyjątkowa i wzorcowa.

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Komunikat »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
15-21
PAŹ
19-21
Dni Seminaryjne
Toruń - Wyższe Seminarium Duchowne
PAŹ
19
Dialogi na rynku - Po co Kościół?
Toruń - kościół akademicki pw. Ducha Świętego - godz. 20.00
PAŹ
19
Spotkanie młodzieży - Pokolenie JPII
Grudziądz - parafia pw. św. Józefa Oblubieńca - godz. 19.30
Skrzynka modlitewna »
Zobacz »
© 2015-2018 Diecezja Toruńska
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2018 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.