Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

»   Seminarium filozoficzno-teologiczne o ewolucji

2017-12-01
Wydział Teologiczny UMK w Toruniu zaprasza na otwarte seminarium filozoficzno-teologiczne o ewolucji. Temat spotkania: Co Arystoteles i św. Tomasz z Akwinu powiedzieliby o ewolucji?

Seminarium odbędzie się 13 grudnia o godz. 18 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II przy Placu Frelichowskiego 1 w Toruniu.

Poprowadzi je o. dr Mariusz Tabaczek, dominikanin.
____________________

O. dr Mariusz Tabaczek - był redaktorem miesięcznika "W drodze", Członek Instytutu Tomistycznego w Warszawie, dyrektor Studium Dominicanum, wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie (akredytacja: UPJP w Krakowie), studiował w  Graduate Theological Union, Berkeley (USA), gdzie uzyskał stopień doktora w dziedzinie teologii systematycznej i filozoficznej na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem o.Michael Doddsa OP. Temat rozprawy doktorskiej brzmiał: Emergence and Divine Action: Exploring the Dispositional View of Causation as a New Philosophical Foundation.

 ____________________

Streszczenie głównych tez wykładu:
Jeśli istnieje metafizyczny i teologiczny fundament teorii ewolucji, niewielu spodziewa się znaleźć go w myśli Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu. Powszechnie uważa się, że teoria zmienności gatunkowej Darwina ostatecznie udowodniła nieadekwatność koncepcji stałych i niezmiennych gatunków w ujęciu Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu. Okazuje się jednak, że właściwa i konsekwentna interpretacja hylemorfizmu nie wyklucza zmienności gaunkowej, a lektura "Fizyki" Arystotelesa i komentarza do "Fizyki" autorstwa Akwinaty pozwala zobaczyć w obu myślicielach prekursorów teorii doboru naturalnego. Co więcej, przynajmniej jedno z wczesnych dzieł św. Tomasza zakłada wprost możliwość ciągłego stwarzania przez Boga nowych gatunków.

WSTĘP WOLNY
Komunikat »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
15-21
PAŹ
19-21
Dni Seminaryjne
Toruń - Wyższe Seminarium Duchowne
PAŹ
19
Dialogi na rynku - Po co Kościół?
Toruń - kościół akademicki pw. Ducha Świętego - godz. 20.00
PAŹ
19
Spotkanie młodzieży - Pokolenie JPII
Grudziądz - parafia pw. św. Józefa Oblubieńca - godz. 19.30
Skrzynka modlitewna »
Zobacz »
© 2015-2018 Diecezja Toruńska
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2018 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.