Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

W Toruniu odbył się pokaz filmu o obozie koncentracyjnym KL Soldau

2018-01-25
Fot. Joanna Kruczyńska
W toruńskim Centrum Dialogu odbył się pokaz filmu dokumentalnego "Soldau - miasto na pograniczu śmierci" o obozie koncentracyjnym w Działdowie.

Premiera filmu odbyła się 15 stycznia w Działdowie z udziałem bp. Wiesława Śmigla. Relacja TUTAJ

Toruński pokaz odbył się w czwartek 25 stycznia. Wziął w nim udział bp Andrzej Suski, którego mama śp. Helena Suska była więźniem obozu w Działdowie. Dla pochodzącego z Płocka bp. Andrzeja obóz jest bliski także przez to, że poniesli w nim męczeńska śmierć dwaj biskupi diecezji płockiej: bł. abp Antoni Julian Nowowiejski oraz bł. bp Leon Wetmański.

Po wysłuchaniu prelekcji na temat historii obozu w Działdowie oraz pokazie filmu twórcy odpowiadali na pytania. Głos zabrał bp Andrzej Suski, który nie krył wzruszenia. - Pamięć i tożsamość idą w parze. Człowiek musi pamiętać kim jest - mówił Ksiądz Biskup. Zaznaczył, że film jest próbą ocalenia od niepamięci obozu, który odchodzi w zapomnienie. - Ten film wyprowadza nas z niepamięci o obozie Soldau - dodał. Bp Andrzej podkreślił, że diecezja toruńska podejmowała szereg wysiłków, by przywrócić temu miejscu właściwe znaczenie. Wskazał, że próbowano utworzyć tam hospicjum, jednak okazało się, że bez wsparcia finansowego realizacja tego projektu nie była możliwa. Wyraził wdzięczność twórcom za podjęcie trudu przywracania pamięci. - Społeczeństwa, które tracą pamięć, tracą zycie - mówił. - Musimy przywrócic tę pamięc o obozie Soldau w imię troski o życie - dodał.

Film „Soldau – miasto na pograniczu śmierci” został objęty patronatem medialnym Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Pokaz filmu odbył się już w Działdowie i Toruniu. Planowane są pokazy w Grudziądzu (11 lutego o godz. 16 w Bursie szkolnej Caritas) i w Płocku.

Osoby zainteresowane filmem i historią obozu oraz zorganizowaniem projekcji filmu w swojej miejscowości mogą kontaktować się ze Stowarzyszeniem „Pamięć i Tożsamość” pod nr. tel. 513-024-691 lub mailowo stowarzyszenie.dzialdowo@gmail.com 
ks. Paweł Borowski
 


Zdjęcia: Joanna Kruczyńska
GALERIA ZDJĘĆ
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIS
15
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
LIS
22
Uroczystość Chrystusa Króla
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 12.30
LIS
27
Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Toruń
LIS
30
Adwentowy dzien skupienia mężczyzn
Toruń
GRU
1
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
Grudziądz - Mniszek
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.