Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Witold Pilecki do patriotyzmu wprowadzał przykazanie miłości Boga i bliźniego

2018-05-12
Fot. ks. Paweł Borowski
- Witold Pilecki do patriotyzmu wprowadził przykazanie miłości Boga i bliźniego – powiedział bp Wiesław Śmigiel podczas Mszy św. sprawowanej na rozpoczęcie 8. Toruńskiego Marszu Pułkownika Witolda Pileckiego. W sobotnich uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, wojska polskiego, duchowni i mieszkańcy Torunia. 

Pierwszym akcentem sobotnich uroczystości było nadanie nazwy Pułkownika Witolda Pileckiego nowemu rondu w Toruniu. Następnie w murach kościoła garnizonowego pw. św. Katarzyny modlono się w intencji płk. Pileckiego oraz za wszystkie ofiary totalitaryzmów i handlu ludźmi. 

W homilii biskup toruński zaznaczył, że chrześcijanie już od czasów apostolskich „nigdy nie uciekali od tego, co ich otacza, od rzeczywistości, wręcz przeciwnie starali się wartości chrześcijańskie wprowadzić w codzienność.” Poprzez swoją niezłomną postawę stawali się w ten sposób bohaterami swoich czasów. Ksiądz biskup podkreślił, że takim bohaterem naszych czasów, który przemieniał świat swoją niezłomną postawą jest płk. Witold Pilecki.

- Skąd czerpał siły do takiego świadectwa, do takiej odwagi? – pytał bp Śmigiel.  – Jego siłą była wiara, która była dla niego niezwykle ważna. Modlił się każdego dnia i takie zasady przekazywał swojej rodzinie. Jednak dla niego modlitwa nie była czymś oderwanym od rzeczywistości – mówił. Źródła siły i odwagi można upatrywać tylko w jego głębokiej wierze. Życie płk. Pileckiego streszcza się w tym, co napisano na jego pomniku w Grudziądzu: „Kochaj wszystkich, wszystkim służ!” – Kochał wszystkich, bo traktował ich jak bliźnich, bo Pismo św. było elementarzem jego życia. Służył wszystkim, ojczyźnie zdając sobie sprawę, że miłość do ojczyzny to pomoc każdemu kto tej pomocy potrzebuje – dodał. 

Hierarcha pochylił się nad codziennym wymiarem naszego patriotyzmu. – Witold Pilecki do patriotyzmu wprowadził przykazanie miłości Boga i bliźniego – mówił bp Śmigiel. Podkreślił, że każdy z nas jest wezwany do zdania egzaminu ze swojego patriotyzmu. – Dziś patriotyzm powinien wyrażać się w życiu naszych rodzin, które są pierwszą szkołą miłości, odpowiedzialności i służby bliźniemu – mówił. Wskazał, że tą przestrzenią w jakiej codziennie zdajemy egzamin z patriotyzmu są miejsca, w których toczy się nasze życie: miasto, parafia, szkoła, praca, wspólnota sąsiedzka. – Nie można mówić o patriotyzmie i wygłaszać wspaniałych deklaracji, i bardzo podniosłych haseł, a jednocześnie w życiu codziennym zapominać o miłości bliźniego. Byłoby to zakłamaniem  – dodał. 

Hierarcha podkreślił, że wszędzie tam gdzie żyjemy i jesteśmy, patriotyzm wzywa nas do miłości, szacunku, życzliwości, odpowiedzialności i uczciwości itp. – Patriotyzm to nie tylko wzniosłe hasła i pamięć o historii, ale to także nasza teraźniejszość – mówił. Zaznaczył, że ważny jest także język, którym się posługujemy. Jak mówimy o naszej ojczyźnie, jak opisujemy naszych rodaków i nas samych. – Wpatrujemy się w szlachetną postać płk. Witolda Pileckiego. Chcemy uczyć się od niego patriotyzmu, wiary w Boga, przywiązania do tradycji, szacunku dla rodziny; chcemy się uczyć od niego odwagi, ale także miłości do drugiego człowieka – mówił bp Śmigiel.
Po Eucharystii uformowano marsz prowadzony przez Kompanię Honorową Wojska Polskiego. Uczestnicy marszu przeszli pod pomnik Żołnierzy Wyklętych, gdzie odbyła się dalsza część obchodów. Wygłoszono okolicznościowe przemówienia, a po apelu poległych złożono kwiaty i wieńce. 

Tegoroczny marsz przeżywany był pod hasłem miłości bliźniego, dlatego organizatorzy zaprosili wszystkich do udziału w konferencji nt. „Walka o godność człowieka w XXI w.” Konferencja odbyła się na zakończenie marszu w Sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. Wśród prelegentów był m.in. o. Jean de Dieu z Burundi, który opowiadał o bolesnych doświadczeniach współczesnego niewolnictwa.  
xpb/Toruń/KAI

Zdjęcia: ks. Paweł Borowski

 
GALERIA ZDJĘĆ
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
24
Pochówek dzieci utraconych
Chełmża - bazylika Świętej Trójcy, godz. 9.00
PAŹ
24
Męski Różaniec
Chełmno - parafia pw. św. Józefa, godz. 12.00
PAŹ
25
Admissio
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
PAŹ
26
Katechezy neokatechumenalne
Toruń
PAŹ
26
Toruń - Wydział Teologiczny UMK, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.