Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

»   Msza za ojczyznę w Dąbrowie Chełmińskiej

2007-06-10
W 62 rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie władze administracyjne i zarząd Koła Kombatantów z gminy Dąbrowa Chełmińska jak co roku zorganizowały uroczystość upamiętniającą to wydarzenie.

Z tej okazji 8 maja w kościele w Dąbrowie Chełmińskiej zostało odprawione uroczyste nabożeństwo w intencji Ojczyzny, któremu przewodniczył i wygłosił Słowo Boże ks. Tadeusza Myszk. Warto zaznaczyć, że nieprzerwanie od czasu wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej mieszkańcy i władze gminy ze szczególnym pietyzmem obchodzą kolejne rocznice. Ks. Tadeusz Myszk, nawiązał do tragizmu wydarzeń II wojny światowej, na koniec zaś serdecznie pozdrowił wszystkich zebranych w świątyni oraz życzył im dużo zdrowia i długich lat życia. Następnie, zgodnie z programem uroczystości, wszyscy uczestnicy przeszli pod pomnik pomordowanych mieszkańców gminy Dąbrowa Chełmińska i okolicznych wsi. Tu prezes koła kombatantów Jan Wielgosz w swoim wystąpieniu również nawiązał do 62. rocznicy zwycięstwa nad Niemcami hitlerowskimi. Młodzież szkolna obecna i na Mszy św., i pod pomnikiem, z uwagą wysłuchała słów prelegentów, które stanowiły także doskonałą ilustrację najnowszej historii. Należy podziękować dyrekcji i gronu pedagogicznemu szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej za zachęcenie młodzieży do udziału w uroczystości. Również doskonałą metodę spotkań pokoleniowych zastosowała nauczycielka ze szkoły Wałdowo Królewskie Małgorzata Młodecka. Taka forma spotkań to najlepsza żywa lekcja historii. Tak więc pomysł dyrekcji szkół z Dąbrowy Chełmińskiej i Wałdowa Królewskiego organizowania takich spotkań to doskonała metoda na kontakt z żywą historią. Zarząd Koła Kombatantów zaprasza pozostałe szkoły w gminie na kolejne spotkania pokoleniowe.

W trakcie uroczystości wójt gminy Dąbrowa Chełmińska i pozostali uczestnicy (młodzież, kombatanci) złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem pomordowanych. Przesłaniem tej uroczystości jest także przestroga, do czego zdolny jest niekontrolowany faszyzm i neonazizm. W uroczystości jak co roku wzięła udział Zofia Kamińska, córka kierownika szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej, który w początkach września 1939 r. został zamordowany przez miejscowych Niemców.

Spotkanie było okazją do wspomnień, minionych trudnych dni i zdarzeń oraz przebytej po wojnie drogi życiowej. Kombatanci nie narzekają na swój los, na pogmatwane życiorysy, na niedostatki życiowe, martwią ich przykre podziały wśród ludzi „na świecznikach”.

Aleksander Fałczyk
b. żołnierz Armii Krajowej z obwodu Busko Zdrój

Nadajemy na Żywo »
oczekujemy na transmisję...
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
6
Grudziądz - kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
CZE
6
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
6
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 10
CZE
6
Toruń, parafia pw. Wniebowzięcia NMP, godz. 15.30
CZE
7
Msza św. za maturzystów
Toruń - kościół oo. jezuitów, godz. 15.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.