Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Uroczystości rocznicowe w kolegiacie św. Mikołaja

2006-04-09
fot. Wiernym w kolegiacie towarzyszył portret Jana Pawła II ze słowami: „Módlcie się za mnie za życia i po śmierci” / s. Klemensa
Z wielką powagą duchowieństwo i wierni z grudziądzkiej kolegiaty św. Mikołaja uczcili pierwszą rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Obchody rozpoczęła Msza św. odprawiona w niedzielę 2 kwietnia o godz. 10.15, w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II i przyjęcia jego nauczania w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.
Msze św. celebrował ks. inf. Tadeusz Nowicki, który w swojej homilii nawiązał do życia wielkiego papieża. Podkreślił znaczenie tego długiego pontyfikatu dla Kościoła Powszechnego, dla Polski i całego świata. Dźwigając przez długie lata krzyż choroby i cierpienia Sługa Boży Jan Paweł II utożsamiał się z cierpieniem samego Chrystusa. Do ostatnich chwil swego życia wołał: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. Jako największy misjonarz wszechczasów odbył wiele podróży do prawie wszystkich zakątków ziemi, głosząc Ewangelię Tego, który go posłał. Był największym autorytetem moralnym całego świata i służył ludzkości do ostatnich chwil swego pracowitego życia.

O godz. 20.00 rozpoczęła się Droga Krzyżowa w intencji rychłej beatyfikacji Papieża-Polaka i owocnego wcielania w życie codzienne jego nauk. Modlitwie przewodniczył ks. inf. T. Nowicki. Wszyscy trwali na modlitwie z powagą, z zapalonymi świecami i zniczami, wędrując za krzyżem ulicami grudziądzkiej Starówki. Nabożeństwo zakończyło się na placu przykościelnym przy krzyżu misyjnym, gdzie ustawiono setki zniczy i lampek w podziękowaniu Bogu za piękny pontyfikat Jana Pawła II. W świątyni odmawiano różaniec, który o godz. 21.37 został przerwany chwilą ciszy i zadumy. Przed odsłoniętym obrazem Matki Bożej Łaskawej odmówiono Apel Maryjny.

Zenon Zaremba

Nadajemy na Żywo »
kolejna transmisja:
31 października godz. 12:00
Pogrzeb śp. ks. Dawida Gapińskiego

zobacz archiwalne nagrania
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIS
15
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
LIS
22
Uroczystość Chrystusa Króla
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 12.30
LIS
27
Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Toruń
LIS
30
Adwentowy dzien skupienia mężczyzn
Toruń
GRU
1
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
Grudziądz - Mniszek
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.