Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Koronacja wizerunku Matki Bożej Brzemiennej w Chełmoniu

2018-06-30
Fot. Anna Głos
- O świętości życia nie wolno nam nie mówić, bo to wypływa z Ewangelii, z samego serca Ewangelii, jest istotą chrześcijaństwa, jednym z fundamentów chrześcijaństwa – powiedział bp Wiesław Śmigiel podczas uroczystej koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej Brzemiennej w sanktuarium w Chełmoniu. W uroczystościach uczestniczyło blisko tysiąc wiernych, wśród nich byli pielgrzymi, którzy przybyli do Chełmonia pieszo.

W uroczystości uczestniczyło kilkudziesięciu kapłanów i pielgrzymi z różnych stron diecezji. Przed Eucharystią historię cudownego wizerunku przybliżyła bardzo żywiołowo jedna z młodszych parafianek Zosia. Następnie proboszcz parafii w Chełmoniu ks. Zdzisław Szauer przywitał zgromadzonych i podkreślił, że dzisiejsza uroczystość wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczynając Mszę św. bp Wiesław wezwał wiernych do szczególnej modlitwy w intencji rodzin i powołań.

W homilii biskup toruński nawiązując do historii znalezienie wizerunku Matki Bożej przez pasterza oraz do słów wypowiedzianych przez Maryję podczas nawiedzenia św. Elżbiety podkreślił, że Maryja pozwala się odnaleźć ludziom pokornym i prostym. - Maryja przychodzi do głodnych, do pokornych i do spragnionych Boga. Maryja pokazuje nam, że ci, którzy pokładają całą swoją ufność w sprawach tego świata: możni, bogaci, ci którym się wydaje, że Boga już nie potrzebują, że ci ludzie prędzej czy później ponoszą porażkę, a co więcej i co bardziej tragiczne, czasem innych również prowadzą do zagłady. Mamy tego świadomość, dlatego przychodzimy do Maryi, bo wiemy, że Ona jest przewodniczką prowadzącą do zwycięstwa – mówił. 

Czego chce nauczyć nas Maryja w swoim wizerunku w Chełmoniu? Ksiądz Biskup podkreślił, że jeśli chcemy to odkryć, to trzeba przyjrzeć się Jej na tym obrazie.  - Maryja jest przepiękną kobietą. Swoimi rękami wskazuje na swoje serce i łono. Ten obraz uczy nas godności kobiety, uczy nas tego, że macierzyństwo to skarb, wszak pierwszym tytułem Maryi czczonej w Chełmoniu jest tytuł Matki Bożej Brzemiennej – dodał biskup toruński. Zaznaczył, że w chrześcijaństwie kobieta jest otaczana wielkim szacunkiem, a dzieje się tak dlatego, że Bóg wybrał kobietę na swoją współpracowniczkę w dziele zbawienia świata. Hierarcha zaznaczył, że dziś w wielu miejscach na świecie kobiety walczą o swoje prawa. Nie możemy jednak zapominać gdzie dokonuje się największe uprzedmiotowienie kobiet: handel ludźmi, pornografia, wykorzystywanie kobiet. – Za każdym razem kiedy dajemy się uwieść współczesnej cywilizacji i zaczynamy traktować kobietę jako przedmiot, produkt odbieramy jej godność – dodał. Zaznaczył, że przychodzimy do Maryi prosić Ją, by prowadziła nasze rodziny i pomagała nam traktować kobiety z szacunkiem.

Biskup toruński wskazał, że Maryja w chełmońskim wizerunku uczy nas także szacunku do życia. Nawiązując do wypowiedzi papieża Franciszka podkreślił, że aborcję można porównać do obozów koncentracyjnych, a przypominając homilię papieża św. Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny podkreślił, że każde życie jest święte. – Nie występujemy przeciwko komukolwiek, zdajemy sobie sprawę, że czasem są sytuacje dramatyczne, ale o świętości życia nie wolno nam nie mówić, bo to wypływa z Ewangelii, z samego serca Ewangelii, jest istotą chrześcijaństwa, jednym z fundamentów chrześcijaństwa – mówił.  

Przypomniał trzy zasady kultury życia, które nakreślił św. Jan Paweł II. Pierwsza z nich to uznanie niepodważalnej wartości każdej istoty ludzkiej. Druga przypomina, że pogwałceniem tej wartości jest każda sytuacja, w której ktoś jest traktowany jak przedmiot. Trzecia mówi nam o tym, że zamierzone zabicie niewinnej istoty ludzkiej, bez względu na okoliczności, zawsze jest złem, którego moralnie nie można usprawiedliwić. – Nikogo nie oskarżamy, nie chwytamy kamieni w swoje dłonie, bo to nie po chrześcijańsku, ale o prawdzie trzeba mówić bardzo wyraźnie – dodał. 

- Dziś przychodzimy jako pielgrzymi i wszystkie nasze sprawy składamy w dłonie Maryi, by przytuliła je do swego serca, a jeśli Ona przytuli to do swojego serca to znaczy, że to trafi do Jezusa Chrystusa, bo Jej serce jest blisko serca Jezusowego – mówił. 

Ksiądz biskup nawiązując do historii obrazu zaznaczył, że akt koronacji, którego dziś dokonujemy jest zadośćuczynieniem za akt profanacji, którego dopuścili się ludzie przed wielu laty. – W tej koronie jest nasze serce, nasze przywiązanie do Matki Bożej, nasza wiara, nasza odwaga, nasze tęsknoty i nasze prośby – mówił. 

Po homilii nastąpił obrzęd koronacji wizerunku Matki Bożej Brzemiennej. Po odmówieniu modlitwy bp Wiesław Śmigiel wraz z proboszczem i kustoszem chełmońskiego sanktuarium ks. Zdzisławem Szauerem nałożyli koronę. Następnie przedstawiciele rodzin z siedmiu miejscowości należących do parafii złożyli wota, które zostały odebrane i pobłogosławione przez bpa Wiesława Śmigla. 

Zwieńczeniem uroczystości był obrzęd błogosławieństwa dzieci oraz kobiet w stanie błogosławionym. Indywidualnego błogosławieństwa udzielał ksiądz biskup.

Uroczystości odpustowe w Chełmoniu trwają dwa dni. W dniu koronacji wierni uczestniczyli w modlitwach wspólnych i indywidualnych przed cudownym wizerunkiem. Wieczorem odbędzie się nabożeństwo fatimskie i procesja, po której odbędzie się koncert „Ave Maryja w muzyce” w wykonaniu Agaty Maciołek. Zwieńczeniem pierwszego dnia odpustu będzie tzw. Pasterka Maryjna sprawowana w kościele o godz. 23.

Drugiego dnia odpustu Mszy św. odpustowej o godz. 12 przewodniczyć będzie ks. kan. prof. Mirosław Mróz z UMK. Po południu o godz. 16 sprawowana będzie szczególna Msza św. dla rodzin z błogosławieństwem dzieci. 

Z historią sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Chełmoniu oraz cudownego wizerunku można zapoznać się na stronie diecezji toruńskiej:
https://diecezja-torun.pl/Artykuly/View/2211/koronacja-wizerunku-matki-bozej-chelmonskiej
https://diecezja-torun.pl/Artykuly/View/782/sanktuarium-matki-bozej-brzemiennej-w-chelmoniu 
xpb/Chełmonie/KAI

Zdjęcia: Anna Głos
GALERIA ZDJĘĆ
Nadajemy na Żywo »
Życie - upragnione, niechciane, adoptowane
Sympozjum o obronie życia poczętego
zobacz
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
15
Patronalne święto rolników- św. Izydora
MAJ
15
Wydarzenie on-line: godz. 10.00
MAJ
16
Toruń - parafia pw. św. Piotra i Pawła, godz. 13.00
MAJ
18
101. rocz. ur. św. Jana Pawła II
MAJ
20-23
Toruń
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.