Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Pierwsza pielgrzymka piesza na Barbarkę

2007-06-24
fot. W pierwszej pielgrzymce uczestniczyło kilkadziesiąt osób / Paweł Wieczorek
W niedzielę Zesłania Ducha Świętego, która w tym roku przypadała 27 maja parafia św. Antoniego na toruńskich Wrzosach wyruszyła na I Pieszą Pielgrzymkę na Barbarkę. W ten sposób nawiązaliśmy do kilkuwiekowej tradycji pieszych pielgrzymek do tego świętego miejsca.
Trzy razy w ciągu roku przypadały tu wielkie odpusty: na Zesłanie Ducha Świętego, w uroczystość Wniebowzięcia NMP i na św. Barbarę. Największe uroczystości odbywały się na Zielone Świątki. Wtedy to na Barbarkę przybywały pielgrzymki piesze z różnych stron. Pielgrzymowano do kaplicy, gdzie znajdowała się figura św. Barbary i do źródełka, które miało leczyć zwłaszcza choroby oczu. Procesje zostały zlikwidowane w roku 1790.


Po wielu latach powróciliśmy do tradycji. Na pierwszą pielgrzymkę wybrało się kilkadziesiąt osób. Pielgrzymów prowadził ks. prob. Wojciech Miszewski. Wyruszyliśmy o godz. 11.30 sprzed kościoła idąc Szosą Chełmińską do pętli autobusowej. Następnie droga prowadziła przez las. Czas wędrówki wypełniony był modlitwą i wspólnym śpiewem. Droga trwała około 1,5 godziny. Przed pomnikiem Matki Polki zatrzymaliśmy się na nabożeństwo majowe, a przy monumencie pomordowanych na Barbarce w czasie II wojny światowej modliliśmy się za wszystkie ofiary i w intencji Ojczyzny. Po przyjściu do kaplicy została odprawiona Msza św. tym razem na polanie leśnej. Uczestniczyło w niej kilkaset osób. Po Mszy św. historyk Poseł na Sejm RP dr Zbigniew Girzyński ukazał Barbarkę, jako miejsce męczeństwa inteligencji Torunia na początku II wojny światowej. Następnie ponad 40 osobowa orkiestra dęta Zespołu Szkół Muzycznych wystąpiła z pięknym koncertem, na który składały się utwory różnych artystów: od standardów jazzowych po najpopularniejsze utwory z repertuaru takich zespołów jak Abba i The Beatles. W kaplicy uczestnicy mieli okazję uczcić figurę św. Barbary, która na ten dzień została przywieziona do kaplicy, w której odbierała cześć przez kilkaset lat. Uroczystości na Barbarce zakończyły się w godzinach popołudniowych. Mamy nadzieję, że pielgrzymki na Barbarkę i takie spotkania będą kontynuowane w przyszłości.

Piotr Przytarski

Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
22
Uroczystość św. Jana Pawła II, patrona województwa kuj.-pom.
PAŹ
23
III Sympozjum Józefologiczne
Toruń - parafia św. Maksymiliana
PAŹ
23
Toruń - Sanktuarium Milosierdzia Bożego
PAŹ
24
82. rocznica mordów na Barbarce
Barbarka, godz. 13
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.