Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Na rowerach – śladami patrona polskich harcerzy

2007-07-01
2 czerwca 2007 r. odbył się I Rajd Rowerowy Śladami bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Patronat honorowy objął biskup toruński Andrzej Suski oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. Idea rajdu zrodziła się po prezentacji multimedialnej dotyczącej życia bł. ks. Frelichowskiego, jaką prowadził Robert Zadura, autor książki o Błogosławionym, w Zespole Szkół Mechanicznych i XIII LO w Toruniu.

Po prezentacji nauczyciel religii Piotr Biegalski zaproponował zorganizowanie rajdu śladami błogosławionego męczennika. Pomysł ten został natychmiast podchwycony przez Roberta Zadurę, ks. Grzegorza Malinowskiego – katechetę i Arkadiusza Piwońskiego – nauczyciela WF-u.

W organizację rajdu włączył się Samorząd Szkolny Gimnazjum nr 11 w Toruniu, Zespół Szkół Mechanicznych i XIII LO w Toruniu oraz Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu. Współorganizatorami przedsięwzięcia została parafia pw. bł. ks. S. W. Frelichowskiego w Toruniu, konkatedra pw. Św. Trójcy w Chełmży, Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu, parafia pw. św. Antoniego w Toruniu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Szkoła Leśna na Barbarce, a także Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu, którym w tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować.

W rajdzie wzięły udział 52 osoby, które przejechały 67 km. Najmłodszy uczestnik miał 10 lat, a najstarszy – 67. Ta rozpiętość wiekowa świadczy o tym, iż postać bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego jest bliska osobom w każdym wieku. Uczestnicy otrzymali różne pamiątki, m.in. plakietkę oraz folder z planem trasy i życiorysem Błogosławionego.

Rajd rozpoczął się od złożenia kwiatów pod pomnikiem bł. ks. S. W. Frelichowskiego, patrona Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, znajdującym się na terenie uczelni. Słowo do uczestników wygłosił rektor toruńskiego seminarium, ks. dr Krzysztof Lewandowski. Następnie uczestnicy ruszyli w kierunku Chełmży, a więc miasta, w którym urodził się i wychowywał błogosławiony ks. Frelichowski. Pogoda dopisała – nie było męczącego upału ani silnego wiatru. Jechało się więc dobrze. Po krótkich postojach w Papowie Toruńskim, Zakrzewku i Zalesiu rowerzyści wjechali do Chełmży. Tam czekało na nich mnóstwo atrakcji, począwszy od słodkiego poczęstunku, a na dynamicznej multimedialnej prezentacji o życiu bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego skończywszy.

Walor pokazu podnosiło już samo miejsce, czyli konkatedra pw. Św. Trójcy w Chełmży, w której bł. ks. Stefan Wincenty przyjął sakrament chrztu i pierwszej komunii św., gdzie był ministrantem i odprawił pierwszą Mszę św.
Dla chętnych zorganizowano krótki test z wiedzy o życiu męczennika. Po ok. 2 godzinach uczestnicy wyjechali w kierunku miejscowości letniskowej Barbarka. Po drodze, w Olku, zapalili znicze na mogile harcerzy spalonych w czasie II wojny światowej. Był to kolejny symbol i znak obecności bł. ks. Frelichowskiego, patrona harcerstwa Polskiego.

W Szkole Leśnej na Barbarce rozstrzygnięto konkurs z wiedzy o życiu bł. ks. Frelichowskiego oraz urządzono konkury sportowe, np. trzymanie roweru na czas, itp. Po tych zabawach uczestnicy Rajdu wzięli udział we Mszy św. odprawionej w kaplicy pw. św. Barbary, którą celebrował ks. Ryszard Domin, proboszcz budującego się kościoła pw. bł. ks. S. W. Frelichowskiego w Toruniu. Ks. Domin zabrał ze sobą relikwie Błogosławionego. W uroczystościach tych wzięła również udział rodzina ks. Frelichowskiego. Po Mszy św. wszyscy spotkali się przy ognisku, gdzie m.in. opowiadano o przygodach związanych z trasą, snując już plany na następny taki rajd.

Robert Zadura

Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
1
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Kościół Wniebowzięcia NMP w Toruniu, godz. 15.00
MAR
16
Srebrny jubileusz Szkoły Nowej Ewangelizacji
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 19.00
MAR
19
100-lecie obecności redemptorystów w Toruniu
Toruń - kościół św. Józefa
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.