Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

»   Żywy Różaniec w Lisewie

2018-08-04
Fot. Aleksandra Wojdyło
4 sierpnia w sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej w Lisewie zgromadzili się czciciele Matki Bożej. Członkowie wspólnot Żywego Różańca z całej diecezji przybyli do Maryi, by modlić się w sposób szczególny w intencji powołań kapłańskich.

Spotkanie było także okazją do wyrażenie wdzięczności względem ks. prał. Gerarda Gromowskiego, wieloletniego moderatora Żywego Różańca oraz do przywitania nowego moderatora, którym został mianowany przez bpa Wiesława Śmigla ks. kan. Adam Ceynowa. 

Pielgrzymi zgromadzili się w sanktuarium na modlitwie różańcowej połączonej z katechezą formacyjną. Następnie ok. godz. 10.30 odbyło się uroczyste przejście na plac celebry, gdzie bp Wiesław Śmigiel przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej przez kilkudziesięciu kapłanów. 

W homilii Ksiądz Biskup podkreślił wielką rolę modlitwy w życiu człowieka. Wskazał, że Maryja, która nas gromadzi dzisiejszego dnia jest dla każdego z nas przykładem i Mistrzynią modlitwy. - Maryja jest kobietą głębokiej wiary, ogromnego zaufania do Boga i nieustannej modlitwy - mówił. Zaznaczył, że prawdziwa modlitwa to otwieranie się na Słowo Boga i zachowywanie go w swoim sercu. Tak czyniła Maryja. Widząc problemy ludzi zawsze podprowadzała ich do Jezusa, który jest jedynym ratunkiem. Przypomina nam o tym scena opisująca cud przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej. Maryja uczy nas wielkiej troski o drugiego człowieka. 

Biskup Wiesław nawiązał do patrona dnia jakim jest św. Jan Maria Vianney. Ten pokorny proboszcz z Ars także uczy nas, jak wytrwała modlitwa prowadzi do cudu. Ten młody człowiek z wielkim trudem zdobywał wiedzę, ale był niezwykle pobożny, zatopiony w modlitwie, trwający przy Bogu. Kiedy został kapłanem i biskup posłał go do niewielkiej parafii liczącej ok. 230 osób na niedzielną Eucharystię przychodziło zaledwie kilka osób. On jednak nie załamywał się, lecz trwał na adoracji przed Panem i pokutował w intencji swojej parafii. - On nie odnajduje jakiś wielkich metod  ewangelizacyjnych, lecz robi to, co jest samym centrum chrześcijaństwa: jest przed Bogiem modląc się w intencji ludzi, którzy zostali mu powierzeni - dodał Ksiądz Biskup. Taka postawa pełna modlitwy i zawierzenia Bogu prowadzi do cudu przemiany tej parafii. Po dziesięciu latach w ciagu jednego roku do Ars przybywało ok. 40 tys. osób, a pod koniec jego życia było ich ok. 100 tys. rocznie. Przez całe jego życie przybyło do Ars ponad milion osób. Przybywali tam, by słuchać słowa, wyspowiadać się i trwać na modlitwie. - To nam pokazuje jak ogromna jest moc modlitwy. Czasem szukamy różnych rozwiązań, myślimy sobie, że powiemy coś mądrego innej osobie, doradzimy jej. Tymczasem najpiękniejszym darem dla drugiego człowieka jest modlitwa, czyli zanurzenie tej osoby i jej spraw w sercu Jezusa - mówił.

Ksiądz Biskup prosił także członków wspólnoty Żywego Różańca o modlitwę w intencji diecezji oraz kapłanów, kleryków i nowych, świętych powołań. 

Każdego roku, podczas diecezjalnej pielgrzymki, członkowie Żywego Różańca wspierają Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej nie tylko modlitwą, ale także darem serca na potrzeby seminarium. - Jesteście naszymi prawdziwymi przyjaciółmi, ponieważ nieustannie nam towarzyszycie. Wasza troska o powołania przynosi konkretne owoce. To dzięki Waszej modlitwie nadal możemy cieszyć się powołaniami do naszego seminarium  - mówił ks. kan. Dariusz Zagórski, rektor WSD.

Zwieńczeniem diecezjalnego spotkania Żywego Różańca było nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 

Okazją do kolejnego spotkania będzie jubielusz 25-lecia istnienia Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, na który rektor WSD ks. kan. Dariusz zagórski zaprosił wszystkich członków Żywego Różańca.
xpb/Lisewo/KAI

Zdjęcia: Aleksandra Wojdyło
GALERIA ZDJĘĆ
Nadajemy na Żywo »
oczekujemy na transmisję...
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
SIE
9-14
Toruń - parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego
SIE
14
Jasna Góra - TVP 1, godz. 21.00
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
SIE
15
Toruń - plener przed Centrum Targowym "Park"
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.