Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Odsłonięcie pomnika Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939

2018-10-06
Fot. Aleksandra Wojdyło
W sobotę, 6 października w Toruniu został odsłonięty Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939. Uroczystość rozpoczęła się Msza św. w toruńskiej katedrze, której przewodniczył biskup toruński Wiesław Śmigiel. Patronat narodowy nad uroczystością objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Uroczystość zgromadziła licznie kapłanów, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych wszystkich szczebli z dwóch województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, blisko sto pocztów sztandarowych, kilkuset harcerzy, duchownych bratnich wyznań chrześcijańskich i mieszkańców regionu.

- Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 będzie symbolicznym miejscem pamięci o wszystkich ofiarach tego bezmiaru zbrodni, co najmniej 30 tysiącach osób bestialsko zamordowanych i pochowanych w bezimiennych zbiorowych grobach. Zawiążemy wspólnotę pamięci, będziemy nieść o nich wszystkich żywą pamięć. Bo ta zbrodnia i jej ofiary nie mogą zostać zapomniane – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

W homilii bp Śmigiel zaznaczył, że wszystko, co dziś posiadamy, jak żyjemy zawdzięczamy bohaterom, którzy oddali życie w obronie wolności. - Nie zapominajmy, bo zapomnieć nam nie wolno.  Nasza teraźniejszość wzrasta na krwi poprzednich pokoleń, na krwi bohaterów - mówił.  
 


Po Mszy św. uformowano pochód i przemaszerowano ulicami miasta do Parku Pamięci przy ul. Uniwersyteckiej, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pomnika. Następnie zapalono znicz pokoju przez rodziny pomordowanych oraz nastąpiło złożenie ziemi do urny z miejsc kaźni.

Podczas uroczystości muzycy Filharmonii Pomorskiej wykonali utwór „Lacrimosa nr 2”, napisanego specjalnie na tą okazję przez Krzysztofa Pendereckiego.

***
Jesienią 1939, wkrótce po napaści Niemiec na Polskę, okupanci przystąpili do ludobójczej akcji „odpolszczania” tej części polskich ziem, którą przyłączono do III Rzeszy. Zaplanowane jeszcze przed wybuchem wojny i przeprowadzone według przygotowanych zawczasu list proskrypcyjnych masowe rozstrzeliwania ludności cywilnej, przede wszystkim inteligencji oraz osób zaangażowanych w umacnianie polskości, pochłonęły dziesiątki tysięcy istnień. Do największych zbrodni doszło na terenie przedwojennego województwa pomorskiego – liczbę ofiar, wśród których były też kobiety i dzieci, szacuje się na co najmniej 30 tysięcy. Sprawcami mordów byli miejscowi Niemcy zrzeszeni w organizacji Selbstschutz Westpreussen, nadzorowani przez SS. Większość z nich uniknęła odpowiedzialności.

W monument, który ma kształt prostej bryły przywołującej na myśl rozstrzelany przez pociski, zburzony dom, zostanie wmontowana urna z ziemią ze wszystkich znanych zbiorowych mogił na terenie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Powstanie także księga pamiątkowa z nazwiskami ofiar.
ks. Paweł Borowski

Zdjęcia: Aleksandra Wojdyło
GALERIA ZDJĘĆ
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIS
15
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
LIS
22
Uroczystość Chrystusa Króla
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 12.30
LIS
27
Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Toruń
LIS
30
Adwentowy dzien skupienia mężczyzn
Toruń
GRU
1
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
Grudziądz - Mniszek
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.