Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Obchody 40-lecia istnienia Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Toruniu

2018-10-25
fot. ks. Paweł Borowski
W czwartek 25 października w toruńskim Dworze Artusa odbyły się obchody 40-lecia istnienia i działalności Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Toruniu.

Wśród uczestników spotkania byli m.in. biskup toruński Wiesław Śmigiel i biskup senior Andrzej Suski, który powołał do istnienia Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman, w skład którego wchodzi Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych. 

W swoim wystąpieniu bp Wiesław podkreślił, że często w relacjach międzyludzkich kierujemy się egoizmem, próbujemy wykorzystać drugiego człowieka dla własnych celów. Pracownia taka jak PRTON pokazuje nam, że świata nie można zredukować do relacji zależności i wykorzystywania drugiego człowieka.
 
Podczas uroczystej gali kierownik PRTON Barbara Jacek zaprezentowała osiągnięcia 40-letniej działalności Pracowni, a Barbara Momot, wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej w ciekawy sposób wraz z podopiecznymi Pracowni przedstawiła owoce i pomysły na przyszłość.

Zwieńczeniem spotkania były podziękowania. Prof. Andrzej Wojciechowski, prezes KSON DT i Barbara Momot, wiceprezes KSON DT wypowiedzieli słowa uznania względem wszystkich, którzy na przestrzeni 40. lat w jakikolwiek sposób przyczyniali się do rozwoju Pracowni. Nie zabrakło ciepłych słów i wzruszeń.

***
Środowiskowy Dom Samopomocy „PRTON” istnieje od 40 lat i swoją opieką i terapią obejmuje 37 uczestników, a ze świetlicy popołudniowej korzysta około 40 podopiecznych.

Początki powstania Pracowni związane sa ze spotkaniem rzeźbiarza Andrzeja Wojciechowskiego z polską działaczką społeczną, pedagog, pionierką pedagogiki specjalnej – Wandą Szuman, która poprosiła go o zainteresowanie się uzdolnioną niepełnosprawną Ewą.

Funkcjonowanie Pracowni bazowało na wolontariacie studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK,  jednak stopniowo nabierało kształtu instytucjonalnego.

Celem PRTON jest towarzyszenie osobom z niepełnosprawnością w ich drodze i stworzenie bezpiecznego miejsca, w którym w pełni będą mogły rozwinąć swoją osobowość. Dzieje się to dzieki twórczym działaniom: różne formy zajęć plastycznych (rzeźba, grafika, malarstwo), muzycznych, teatralnych i krawieckich.

W przypadku osób niepoełnosprawnych twórczość należy rozumieć znacznie szerzej. Jest nią odkrywanie siebie, poznawanie swoich potrzeb, nabywanie nowych umiejętności. W Pracowni uczą się samodzielności w codziennych czynnościach: przygotowaniu sałatki, sprzątaniu, robieniu zakupów. Najważniejszym jednak zadaniem jest stworzenie atmosfery pełnej akceptacji, poczucia bezpieczeństwa.
xpb

Więcej o PRTON - TUTAJ

Zdjęcia: ks. Paweł Borowski
GALERIA ZDJĘĆ
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
26
Katechezy neokatechumenalne
Toruń
PAŹ
29
Działdowo - Szkoła Podstawowa nr 2, godz. 12.00
LIS
15
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
LIS
22
Uroczystość Chrystusa Króla
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 12.30
LIS
27
Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Toruń
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.