Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Wartość czystości przedmałżeńskiej

2008-03-21
fot. Ks. dr hab. Czesław Kustra przybliża młodym wartość czystości przedmałżeńskiej
W Centrum Dialogu Społecznego w Toruniu 19 lutego miało miejsce spotkanie otwarte zorganizowane przez toruński Oddział Rejonowy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Gościem był ks. dr hab. Czesław Kustra, który ukazał czystość przedmałżeńską jako wartość. Odbiorcami była blisko 40-osobowa grupa głównie młodych ludzi, co niewątpliwie świadczy o trafności wyboru tematu oraz jego aktualności.

W ujęciu filozofii wartość to coś cennego, godnego pożądania, to cel ludzkich dążeń, odnosi się do wartości obiektywnej. Współczesne mass media starają się wmówić ludziom, co jest dobre, a co złe. Człowiek natomiast sam powinien umieć to rozeznać. Prelegent zauważył, że czystość powinniśmy pojmować przede wszystkim jako umiejętność dostrzeżenia godności przyszłego współmałżonka. Badania wykazują to, co jest zgodne z naturą, zazwyczaj dziewczyna chce poczekać do ślubu, a chłopak nie. Mądrość nauki Kościoła polega na tym, że zalecając czystość przedmałżeńską wpisuje się w psychikę młodych.

Narzeczeństwo to czas uczenia się siebie, ale nie w fizjologicznym ujęciu, jakie proponuje wyzwolona współczesność. To nauka cierpliwości, zrozumienia, szacunku. To czas zasługiwania na miłość drugiej osoby przez dostrzeżenie w niej nie tylko tego, co przyciągnęło wzrok. Bliskość fizyczna ma być dopełnieniem, a więc uzupełnieniem bliskości ducha, charakteryzującej się akceptacją przede wszystkim wad drugiego człowieka i odpowiedzialnością za niego oraz za wzajemne relacje. Ks. dr hab. Czesław Kustra podkreślił, że duchowni nie mogą być tzw. „służbistami nauki Kościoła”. Swoiste techniczne niemal wyznaczanie tego, co dozwolone jest sztuczne i ma niewiele wspólnego z zachowaniem czystości przedmałżeńskiej. Najistotniejsza jest miłość oraz sumienie. Miłość wie, że nie można upokarzać człowieka, a sumienie, kształtowane przez roztropnego duchownego, jest ego strażnikiem.

Joanna Kruczyńska

Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
29
Działdowo - Szkoła Podstawowa nr 2, godz. 12.00
LIS
15
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
LIS
22
Uroczystość Chrystusa Króla
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 12.30
LIS
27
Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Toruń
LIS
30
Adwentowy dzien skupienia mężczyzn
Toruń
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.