Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Bądźmy uczniami Chrystusa

2008-03-22
fot. Ks. Krzysztof Górski prowadzi dzieci śladami Pana Jezusa / Archiwum parafii
W dniach od 25 do 27 lutego dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Łęcku przeżywały szkolne rekolekcje wielkopostne. Hasłem rekolekcji były słowa programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce „Bądźmy uczniami Chrystusa”. Prowadził je ks. Krzysztof Górski na prośbę proboszcza tutejszej parafii ks. Wojciecha Ostoja-Lniskiego, który przygotował dekorację wraz z katechetką Bernadetą Borowską.
Pierwszego dnia dzieci wędrowały śladami Pana Jezusa, słuchając Jego słów i patrząc na cuda, które zdziałał. Następnie nadawały tytuły poszczególnym obrazom i zastanawiały się, w jaki sposób mogą naśladować Pana Jezusa jako Jego uczniowie.


Kolejny dzień rekolekcji poświęcony był sakramentom chrztu i pokuty. Dzieci mówiły: o grzechu pierworodnym i obmyciu z niego, w jaki sposób dzisiaj zrywają więź z Panem Bogiem, w jaki gromadzą skarby w niebie, a także o nawróceniu, pokucie i krzyżu. Później, idąc śladami Pana Jezusa, doświadczyły Jego miłości płynącej z krzyża, uczestnicząc w nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

Trzeciego dnia dzieci pojednały się z Panem Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania oraz uczestniczyły we Mszy św. W czasie kazania Ksiądz Rekolekcjonista zachęcał dzieci do systematycznej modlitwy oraz świadomego i owocnego udziału we Mszy św. W czasie procesji z darami dzieci złożyły do koszyka serduszka, na których wypisały dobre uczynki, które w czasie Wielkiego Postu będą wypełniać. Po błogosławieństwie Ksiądz Proboszcz i przedstawiciel dzieci podziękowali Księdzu Rekolekcjoniście za czas spędzony na modlitwie oraz przekazane słowa, w których była zawarta nauka, co to znaczy być uczniem Chrystusa.

W przeżyciu trzydniowych rekolekcji pomagały dziewczęta z lidzbarskiego gimnazjum (Sylwia Borowska, Paulina Sławińska i Marta Wiadrowska), które uświetniły je grą na gitarach oraz śpiewem. Świadectwem wiary dyrektora miejscowej szkoły Kazimierza Sosińskiego, nauczycieli i pracowników obsługi było uczestniczenie razem z dziećmi w nabożeństwie Drogi Krzyżowej oraz we Mszy św.

Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
6
Grudziądz, Lubawa, Toruń
MAR
16
Srebrny jubileusz Szkoły Nowej Ewangelizacji
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 19.00
MAR
19
100-lecie obecności redemptorystów w Toruniu
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
21
Promocja lektoratu i akolitatu
Toruń - katedra, godz. 9
MAR
25
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Toruń - katedra, godz. 18
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.