Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

W Grudziądzu odbył się kongres "Rodzina – dobrą nowiną dla Kościoła i dla świata"

2018-12-01
Fot. Aleksandra Wojdyło
Kongres o rodzinie odbył się 1 grudnia br. w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Grudziądzu. Na spotkanie poświęcone rodzinie zaprosiły grudziądzkie ruchy i stowarzyszenia.

Uczestnicy kongresu zgromadzili się w kościele parafialnym pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Grudziądzu na Eucharystii pod przewodnictwem biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla. Po Mszy św. część wykładowo-warsztatowa kongresu odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Korczaka 23 w Grudziądzu. 

Spotkanie złożone było z sesji ogólnej oraz sesji dla poszczególnych grup. Sesje dla dorosłych prowadzili Katarzyna i Michał Nowiccy  ze stowarzyszenia "Komunia Małżeństw". Dyskutowano o znaczeniu sakramentu małżeństwa w życiu małżonków oraz o budowaniu więzi w trzech obszarach: ciało, psychika i duch.

Sesja dla młodzieży, prowadzona przez ks. Andrzeja Jankowskiego i ks. Sławomira Sobierajskiego oraz wspólnotę "Przymierze miłosierdzia", poświęcona była miłości i dojrzewaniu do budowania odpowiedzialnych relacji. Nie zabrakło zajęć animacyjnych dla dzieci. 

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin ks. dr Jarosław Ciechanowski przedstawił wizję Duszpasterstwa Rodzin w diecezji toruńskiej. Spotkanie zakończyło się koronką do Miłosierdzia Bożego.
kf 

Zdjęcia: Aleksandra Wojdyło
GALERIA ZDJĘĆ
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
11-18
Tydzień Miłosierdzia
KWI
23
KWI
25
Niedziela Dobrego Pasterza
KWI
25-1
Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
KWI
29
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II WŚ
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.