Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

»   Adwentowe Dni Skupienia dla Mężczyzn: „Idźcie do św. Józefa”

2018-12-06
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Toruńskiej wraz z Bractwem św. Józefa Diecezji Toruńskiej zorganizowały Adwentowe Dni Skupienia dla Mężczyzn pod hasłem „Idźcie do św. Józefa”

Spotkania dla mężczyzn odbyły się w trzech rejonach duszpasterskich naszej diecezji: toruńskim, grudziądzkim i brodnickim. W Toruniu 3 grudnia – w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego, w Grudziądzu 4 grudnia – w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca i w Lubawie 5 grudnia – w parafii pw. św. Jana Chrzciciela.

Konferencje, w których przybliżono ukazanie osoby św. Józefa w Biblii oraz o tożsamości mężczyzny w oparciu o postać bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, wygłosili ks. dr hab. Tomasz Tułodziecki, dk. prof. Waldemar Rozynkowski, ks. prof. Dariusz Kotecki.

Najważniejszymi momentami spotkania były: Eucharystia, sprawowana przez bpa Józefa Szamockiego oraz zawierzenie mężczyzn św. Józefowi prowadzone przez ks. dra Artura Szymczyka, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego.

W spotkaniach wzięło udział ponad 300 mężczyzn – w Toruniu około 150, w Grudziądzu około 70 i w Lubawie około 100.

Adwentowe Dni Skupienia dla Mężczyzn były okazją do spotkania przy stole Eucharystycznym oraz  wspólnej modlitwy, a także spędzenia czasu w męskim gronie, rozmów i wymiany doświadczeń.

ej
Zdjęcia: Piotr Mućka, Aleksandra Wojdyło, Włodzimierz Tesz, Iwona Pruchniewska


 
GALERIA ZDJĘĆ
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
3-20
Adwentowe włóczykije
Toruń - parafia katedralna
GRU
13
Opłatek społeczny z bp. Wiesławem Śmiglem
Brodnica - Brodnicki Dom Kultury, godz. 18
GRU
13
Msza św. w intencji ofiar stanu wojennego
Toruń - kościół akademicki pw. Ducha Świętego, godz. 19
GRU
15
Spotkanie Duszpasterstwa Ludzi Mediów
Toruń - Centrum Dialogu Społecznego, ul. Łazienna 22, godz. 11
GRU
15
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1, godz. 11
Skrzynka modlitewna »
Zobacz »
© 2015-2018 Diecezja Toruńska
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2018 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.