Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Nabożeństwo ekumeniczne w grudziądzkiej bazylice

2019-01-16
Fot. Małgorzata Borkowska
16 stycznia w bazylice pw. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu odbyło się nabożeństwo ekumeniczne inaugurujące diecezjalne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

- Chciałbym bardzo serdecznie powitać na tej wspólnej modlitwie wszystkich zgromadzonych, przede wszystkim braci chrześcijan z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, parafii św. Jana, na czele z proboszczem ks. dr. Karolem. Witam serdecznie wspólnotę parafii św. Pawła, Kościoła metodystycznego w naszym mieście z pastorem ks. Damianem. Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych i zapraszam do wspólnej modlitwy pod przewodnictwem ks. prof. Krzysztofa Krzemińskiego – rozpoczął ks. kan. Dariusz Kunicki, proboszcz miejsca.

Każdego roku program na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan powstaje w innym kraju. W tym roku materiały przygotowała komisja reprezentująca różne wspólnoty chrześcijańskie w Indonezji, aby przywrócić społeczeństwu indonezyjskiemu stan braterstwa, solidarności, by znów tamtejsi mieszkańcy zobaczyli siebie jako brata i siostrę. Wobec panujących podziałów, konfliktów i niesprawiedliwości wezwani jesteśmy do dążenia do sprawiedliwości. Stąd też hasło tego tygodnia „Dąż do sprawiedliwości”, wzięte z Księgi Powtórzonego Prawa, jest tym programem, do którego realizacji jesteśmy zaproszeni.

- Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ma w nas obudzić poczucie jedności pomimo różnic, jakie są między wyznaniami. Taka jedność może być budowana jedynie w oparciu o jedną osobę. Dla każdego chrześcijanina jest nią Jezus Chrystus – podkreślił w kazaniu ks. dr Karol Niedoba. 

Zgromadzeni wspólnie złożyli wyznanie wiary, a następnie miała miejsce modlitwa wstawiennicza i Modlitwa Pańska. Ważnym punktem nabożeństwa ekumenicznego było wzajemne przekazanie sobie znaku pokoju.

Na zakończenie duchowni udzielili wiernym błogosławieństwa. Tuż po nabożeństwie wszyscy zostali zaproszeni na spotkanie w kawiarence po plebanią.
Tekst i zdjęcia: Małgorzata Borkowska
GALERIA ZDJĘĆ
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Kościół dla Ukrainy »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
4
Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym UMK
Toruń, godz. 10.00
PAŹ
5
Rocznica poświęcenia katedry
Toruń - Katedra śś. Janów, godz. 18.00
PAŹ
5
Uroczystości ku czci św. Faustyny
Toruń - sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00
PAŹ
9
21. Dzień Papieski
PAŹ
15
Piesza pielgrzymka do Górska
Toruń - Górsk
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.