Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

»   Msza Wieczerzy Pańskiej w katedrze

2019-04-18
- Dzisiaj spotykamy się tu po raz kolejny, aby postawić Eucharystię w centrum naszego życia i działania Kościoła – powiedział do wiernych bp Wiesław Śmigiel podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w toruńskiej katedrze Świętych Janów

Bp Śmigiel wyjaśnił wiernym symbolikę rozpoczynającego się Triduum Paschalnego: - Liturgia Triduum Paschalnego to jedna całość. To nie jest przygotowanie do Zmartwychwstania, ale to jest jedna wielka liturgia, której centrum jest Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Potrzeba tych trzech dni, potrzeba tego czasu, żeby Zmartwychwstanie mogło nastąpić w naszym życiu i naszym sercu.

Następnie, nawiązując do dzisiejszego zlaicyzowanego świata dodał, że każdy szuka prawdy. - Nawet ci agresywni, z zaciśniętymi wargami, szukający słabości i nieustannie oskarżający kapłanów też mają swoją wrażliwość i też szukają prawdy, choć bardzo trudno im ją dostrzec. Dla nich też Chrystus umarł na krzyżu, a może przede wszystkim dla nich. I zmartwychwstał.

Podczas Mszy św. bp Śmigiel obmył symbolicznie nogi dwunastu mężczyzn: ojców i synów. Był to  wyraz troski o rodziny. - Obmycie nóg to przygotowanie na ucztę, to oczyszczenie przez samego Jezusa Chrystusa – wyjaśnił hierarcha.

Powiedział również, że odejścia od Boga są spowodowane naszymi słabościami. - Zbawiciel był nieskalany, ale światowy kurz wciąż przylegał do stóp uczniów. Jezus dziś obmywa nam stopy, ponieważ one również są pełne światowego kurzu; stąd brak wiary, zaufania do Kościoła, brak odwagi – dodał.

Na zakończenie homilii dodał, że Jezus uniża się do każdego człowieka w symbolicznym geście obmycia nóg: - W grupie uczniów, którzy byli blisko Pana Jezusa, i którym Jezus obmył nogi byli różni ludzie. Był Szymon Piotr, umiłowany uczeń Jan, również Judasz, niewierny Tomasz, porywczy Jakub. A my dziś możemy powiedzieć, że każdy z nas był w tej grupie. Pan Jezus uklęknął przed każdym z nas i obmył nam stopy.

ej/Toruń
/fot. Ewa Jankowska/ 
GALERIA ZDJĘĆ
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
23-29
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
MAR
1
Udzielenie posługi lektoratu i akolitatu klerykom WSD
Toruń - katedra, godz. 9
MAR
5
Rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym
Toruń - kościół akademicki
MAR
6-8
Ogólnopolskie rekolekcje Akcji Katolickiej
Toruń
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.