Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

»   Miłosierdzie Boże jest lekarstwem na życie wieczne

2019-04-28
- Boże miłosierdzie daje nadzieję, ale też przypomina o złu, przestrzega przed grzechem. W żadnej mierze miłosierdzie nie może usprawiedliwiać grzechu, ale ma przed nim chronić – podkreślił w homilii bp Wiesław Śmigiel podczas diecezjalnych obchodów Święta Miłosierdzia, które odbyły się 28 kwietnia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu

Hierarcha wyjaśniając perykopę ewangeliczną powiedział: - Boga łatwiej znajduje ten, kto Go szuka. O ile wiemy, że wiara jest łaską, to owo szukanie Boga należy do człowieka. Św. Tomasz jest przykładem niedowiarka, ale takiego, który szukał Boga.

Przypomniał także, że spotkanie z miłosiernym Panem jest możliwe dla każdego. - Kiedy św. Tomasz dotknął rany Jezusa, dotknął istoty miłosierdzia i powiedział „Pan mój i Bóg mój”. Oto odpowiedź na nasze spotkanie ze Zbawicielem. (…) Takie spotkanie jest możliwe dla każdego. Doświadczenie Bożego miłosierdzia, dotknięcie Jezusa Chrystusa i Jego ran jest możliwe. Sakrament pokuty i pojednania pozwala na takie spotkanie – mówił bp Śmigiel.

Nawiązując do wolności, którą Bóg obdarzył każdego człowieka zaznaczył, że jedyną przeszkodą, która uniemożliwia doświadczenie miłosierdzia jest wolność człowieka. - Bóg bogaty w miłosierdzie zrobił wszystko, by wybawić nas od złego, ale napotyka przeszkody. Właściwie jedną przeszkodę. Stworzył człowieka wolnym, człowiek może wybierać. Tą przeszkodą są decyzje człowieka. Szansa jest po stronie każdego z nas. Bóg tak kocha człowieka, że daje prawo wyboru, nawet do odrzucenia miłosierdzia – mówił. Zaznaczył, że Bóg nieustannie „przestrzega przed złem grzechu, zapewnia o miłości i łasce, daje znaki, przemawia, prosi, wysyła swoich posłanników”. Jednak „człowiek potrafi być uparty w swojej grzeszności i przywiązaniu do zła, ale Bóg jest miłosierny i cierpliwy”.

Bp Śmigiel przypomniał słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, mówiące o tym, „że kiedy Bóg zostaje zepchnięty na dalszy plan nasza zdolność rozeznawania naturalnego porządku, celu i dobra zaczyna słabnąć. Społeczeństwo przestaje być solidarne, ojczyzna staje się pustym słowem, miłość nie wiadomo co oznacza, wolność zaczyna być bez-wolą, a prawda kłamstwem. Wszystko można kupić i wszystko sprzedać”.

- Czym więcej niepokoju, zamętu, złośliwości i nienawiści, tym większe pragnienie dobra i tym więcej świadków Jezusa Chrystusa – zdecydowanych i odważnych. Bóg jest zawsze wierny i nigdy człowieka nie opuści. Czym więcej przeciwieństw, tym Bóg staje bliżej człowieka, tym bardziej pozwala się odkryć – podkreślił pasterz diecezji.

Podczas liturgii bp Śmigiel poświęcił wizerunki Jezusa Miłosiernego przyniesione przez wiernych. Następnie miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu oraz procesja wokół kościoła.

Na zakończenie uroczyście odśpiewano hymn „Ciebie Boga wysławiamy” oraz uczczono relikwie św. Faustyny Kowalskiej.

ej/Toruń
zdjęcia: Ewa Jankowska
 
GALERIA ZDJĘĆ
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
23-29
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
MAR
1
Udzielenie posługi lektoratu i akolitatu klerykom WSD
Toruń - katedra, godz. 9
MAR
5
Rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym
Toruń - kościół akademicki
MAR
6-8
Ogólnopolskie rekolekcje Akcji Katolickiej
Toruń
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.