Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Msza św. w intencji Ojczyzny w Toruniu

2019-05-03
Fot. Renata Czerwińska
- Bóg jest Panem historii i choć pozory mogą sugerować Jego nieobecność, ostatecznie pokona On wszelkie zło – mówił bp Wiesław Śmigiel podczas Mszy św. na toruńskim Rynku Staromiejskim.


Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz oraz Kościołów prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego, kombatanci, wojsko, harcerze, alumni Wyższego Seminarium Duchownego i siostry zakonne, poczty sztandarowe, a także licznie zgromadzeni wierni świeccy.

Hierarcha zwrócił uwagę na to, że „chrześcijaństwo było podwaliną naszej państwowości”. - Dzisiejszy dzień przypomina nam, że każde prawo powinno być osadzone na fundamencie aksjologicznym – mówił. Przedstawiając zarys historyczny zarówno ślubów jasnogórskich króla Jana Kazimierza, jak i ustanowienia Konstytucji 3 Maja, wskazał, że „Bóg jest Panem historii i choć pozory mogą sugerować Jego nieobecność, ostatecznie pokona On wszelkie zło”, zaś „kult Matki Bożej Królowej Polski to nic innego jak wyraz zaufania Bogu, który jest Panem historii”. Zachęcił jednak, by dzisiejsze święto nie miało tylko wymiaru tylko historycznego, ale ukazywało wewnętrzną relację chrześcijanina do jego Matki, danej mu przez Chrystusa w testamencie z Krzyża.

Duchowny przypomniał również o przypadającej w tych dniach 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Choć wiele kwestii może wydawać się kontrowersyjnych, warto wspomnieć, że jeden z jej założycieli, Sługa Boży Robert Schuman, twierdził, że Europa będzie rozwijać się tylko wtedy, gdy będzie się opierać na wartościach chrześcijańskich.

Na koniec bp Śmigiel ponowił akt oddania Polski Matce Bożej ułożony przez kard. Stefana Wyszyńskiego.

Mszę św. poprzedziło złożenie kwiatów pod tablicą znajdującą się na fasadzie kościoła oo. jezuitów, upamiętniającą tragiczne wydarzenia z 1 i 3 maja 1982 r., kiedy ZOMO w brutalny sposób zaatakowało mieszkańców miasta, manifestujących w obronie wolności.  

Po Eucharystii miała miejsce uroczystość wojskowa z udziałem Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego i toruńskiej orkiestry wojskowej.

rc/Toruń/KAI
Fot. Renata Czerwińska

 
GALERIA ZDJĘĆ
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
2
PAŹ
3
Stulecie sióstr służebniczek w Brodnicy
Brodnica - kosciół farny, godz. 11.30
PAŹ
3
Toruń - kościół pw. Wniebowzięcia NMP, godz. 15.00
PAŹ
3
Męski Rózaniec w Lubawie
Lubawa - kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.