Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Budować cywilizację miłości

2008-06-08
fot. Uczniowie ze SKC z Księdzem Proboszczem i opiekunem Księdzem Krzysztofem
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego Caritas obchodziła patronalne święto. Wolontariusze zrzeszeni w Szkolnych Kołach Caritas gromadzili się na uroczystych Eucharystiach, aby wspólnie się modlić, bo przecież każdy człowiek potrzebuje modlitwy, zarówno ten, który cierpi, jak i ten, który niesie pomoc.
Wie o tym młodzież ze Szkolnego Koła Caritas działającego przy Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Lidzbarku, do którego należą: Kamila Nizgorska, Maria Sławińska, Aneta Chojnowska, Patrycja Oleksiak, Dominika Pawlak, Kamila Toffel, Jagoda Tchorzewska, Daria Tchorzewska, Angelika Chylińska, Iwona Goćkowska, Paulina Młynarczuk, Sylwia Szczepańska, Ewelina Piórkowska, Daniela Szulkowska, Izabela Czaplińska, Izabela Romanowska, Błażej Toffel i Patryk Toffel.


11 lutego wolontariusze SKC wzięli udział w Mszy św. w kościele pw. św. Wojciecha, modląc się razem z chorymi i ich intencjach. Od tego dnia uczniowie rozszerzyli zakres swojej działalności. Zaczęli systematycznie (kilka razy w tygodniu) odwiedzać ciężko chorych w ich domach, pomagać w sprzątaniu, robić zakupy i to, co najważniejsze, po prostu być, rozmawiać, gdyż są to osoby nie tylko chore, lecz także samotne.

W okresie Wielkiego Postu młodzież włączyła się w ogólnopolską akcję charytatywną prowadzoną przez Caritas Polska „Jałmużna Wielkopostna”. Poza tym wolontariusze wzięli udział w Wielkanocnej Zbiórce Żywności we współpracy z Działdowskim Centrum Caritas i Bankiem Żywności w Olsztynie. W ciągu dwóch dni zebrali prawie 160 kg żywności, którą następnie rozdali najbardziej potrzebującym mieszkańcom Lidzbarka i okolic.

30 marca uczniowie z SKC przygotowali oprawę liturgiczną Mszy św. w kościele pw. św. Wojciecha, której przewodniczył proboszcz parafii ks. kan. Marian Kruszona. W czasie Eucharystii Ksiądz Proboszcz wyraził uznanie dla pracy wolontariuszy i podziękował im za dotychczasową działalność. W ten sposób – powiedział ks. kan. Kruszona – młodzież ukazuje rówieśnikom sposób na lepsze życie nastawione nie na branie, lecz przede wszystkim na dawanie siebie innym, co stanowi budowanie cywilizacji miłości.

Przed błogosławieństwem Ksiądz Proboszcz rozdał wolontariuszom legitymacje członkowskie SKC, zachęcił do odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz rozdawania uśmiechu, co czyniła patronka koła bł. Matka Teresa z Kalkuty. Na zakończenie młodzież z SKC wraz z ks. kan. Marianem Kruszoną i opiekunem ks. Krzysztofem Górskim stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

ks. Krzysztof Górski

Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
STY
22
Toruń - kościół akademicki pw. Ducha Świętego, godz. 20
STY
25
Inauguracja Jubileuszowego Roku Jakubowego
Toruń - kościół pw. św. Jakuba, godz. 18.00
STY
30
100-lecie istnienia Zgromadzenia św. Michała Archanioła
Toruń - parafia św. Michała Archanioła (Rybaki), godz. 18
LUT
2
Ofiarowanie Pańskie - Dzień Życia Konsekrowanego
Toruń - sanktuarium MB Nieustajacej Pomocy, godz. 10.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.