Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Święto patronalne rolników w Wąpiersku

2019-05-12
Fot. Aleksandra Wojdyło
15 maja 1130 roku w Madrycie zmarł Izydor Oracz, który został obwołany patronem rolników w całej Europie już w XVII wieku. W diecezji toruńskiej kult św. Izydora rozwijany jest od 2004, szczególnie za przyczyną Bractwa św. Izydora. Na doroczne uroczystości patronalne w tym roku zaprosił proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej w Wapiersku, ks. Bogdan Kołodziejczyk. 12 maja parafialny kościół wypełnił się rolnikami, mieszkańcami wsi oraz czcicielami św. Izydora z Madrytu.

Karol Krajewski, doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił zgromadzonym najnowsze założenia zmian w polskim rolnictwie i ich wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczną. Poinformował o powstaniu z inicjatywy min. Jana Krzysztofa Ardanowskiego Narodowego Instytutu i Dziedzictwa Wsi, który objęty został także patronatem Prezydenta RP. Będzie stał na straży dokumentowania i propagowania wartości, zwyczajów i tradycji wsi polskiej, jak również podkreślenia jej jako fundamentu społeczności. Podkreślił, że polska wieś ukształtowana wieki przez kulturę chłopską, dwór i Kościół, jest doskonałym wzorem dla odradzania się i kultywowania dziedzictwa narodowego innych państw. 

Centralną częścią święta rolniczego była  Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bp. Wiesława Śmigla. Witając gości proboszcz miejsca podkreślił, że błogosławieństwo Boże w pracy rolnika jest bardzo ważne, więc za wstawiennictwem patrona zawierzyć trzeba swoje trudy i działania na roli.

W homilii bp Wiesław nawiązując do treści ewangelicznych zachęcił wiernych do modlitwy o dobrych kapłanów, którzy na wzór Chrystusa – Dobrego Pasterza - będą odważnie bronić swoich wspólnot i będą wierni swemu powołaniu do końca. – Trzeba zawsze stać po stronie Pana Boga, a każdy, kto  odpowiada za kogoś drugiego powinien być jak Dobry Pasterz – podkreślił. Zwracając się szczególnie do rolników zwrócił uwagę na postawę św. Izydora z Madrytu, dla którego uczciwa praca była nierozerwalnie złączona z żarliwą modlitwą i zaufaniem Panu Bogu. – Taki wzór stawia nam także dziś patron rolników – dodał. 

 Tekst i zdjęcia: Aleksandra Wojdyło
 
GALERIA ZDJĘĆ
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
2
PAŹ
3
Stulecie sióstr służebniczek w Brodnicy
Brodnica - kosciół farny, godz. 11.30
PAŹ
3
Toruń - kościół pw. Wniebowzięcia NMP, godz. 15.00
PAŹ
3
Męski Rózaniec w Lubawie
Lubawa - kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.