Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej

2008-07-08
fot. Ks. kan. Marian Kruszona udzielił chorym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem / ks. Krzysztof Górski
13 maja w 91. rocznicę objawień fatimskich zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Lidzbarku po raz kolejny zorganizował Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej.
Obchody rozpoczęła Msza św. sprawowana w kościele pw. św. Wojciecha w intencji osób niepełnosprawnych i ich rodzin, której przewodniczył dziekan dekanatu lidzbarskiego ks. kan. Marian Kruszona w asyście wicedziekana ks. kan. Mariana Wiśniewskiego i proboszcza parafii pw. Opatrzności Bożej w Wąpiersku ks. Mirosława Culepy. We Mszy św. uczestniczyły władze samorządowe, m.in. burmistrz Lidzbarka Jan Rogowski i przewodnicząca Rady Miejskiej Irena Romulewicz, harcerze, wolontariusze oraz osoby niepełnosprawne, zwłaszcza dzieci, wraz z najbliższymi.


W homilii Ksiądz Dziekan przypomniał słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która często powtarzała, że cierpieniem zdobywa się więcej dusz niż najlepszym kazaniem. Cierpienie rozumiała jako swoiste powołanie, męczeństwo serca, które w jej oczach miało nie mniejszą wartość niż przelana krew. Stąd – mówił Kaznodzieja – wasze cierpienie nabiera wielkiego znaczenia, bo przypomina każdemu wierzącemu, że oprócz modlitwy i wsparcia materialnego, może wspierać Kościół niewidzialnym darem serca. Ks. kan. Kruszona powiedział także, że jedynie wiara czerpana z Ewangelii, ukazująca Jezusa umierającego na krzyżu i zmartwychwstałego z miłości do ludzi, stanowi odpowiedź na pytanie: Dlaczego cierpimy? Odpowiedź zdolną zadowolić rozum i wypełnić serce. Zauważył, że człowiek cierpiący nieraz się załamuje, załamują się matka i ojciec cierpiącego dziecka oraz wołają jak Jezus na krzyżu: Boże, czemuś mnie opuścił? To takie ludzkie – mówił Kaznodzieja – zachęcił zebranych, aby w takich sytuacjach umieli powiedzieć jak Jezus na krzyżu: Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niechaj się stanie (por. Łk 22, 42). Na zakończenie ks. kan. Kruszona zwrócił się do rodziców niepełnosprawnych dzieci, mówiąc, że nie wiemy dlaczego akurat to cierpienie spadło na ich dziecko. Ale dobrze, że przyszli do świątyni w rocznicę objawień fatimskich, aby prosić Boga za przyczyną Najświętszej Maryi Panny Uzdrowicielki Chorych, by dodał sił rodzicom i ich cierpiącym dzieciom. Po Mszy św. i nabożeństwie w intencji chorych, ks. kan. Marian Kruszona udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem uczestnikom liturgii, przechodząc wzdłuż głównej nawy kościoła. Następnie zgromadzeni przeszli do szkoły podstawowej, gdzie odbyła się część artystyczna.

ks. Krzysztof Górski

Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
STY
22
Toruń - kościół akademicki pw. Ducha Świętego, godz. 20
STY
25
Inauguracja Jubileuszowego Roku Jakubowego
Toruń - kościół pw. św. Jakuba, godz. 18.00
STY
30
100-lecie istnienia Zgromadzenia św. Michała Archanioła
Toruń - parafia św. Michała Archanioła (Rybaki), godz. 18
LUT
2
Ofiarowanie Pańskie - Dzień Życia Konsekrowanego
Toruń - sanktuarium MB Nieustajacej Pomocy, godz. 10.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.