Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Odpust Matki Bożej Brzemiennej w Chełmoniu

2019-07-06
W dniach 6-7 lipca trwa Odpust w sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Chełmoniu. Sobotniej sumie odpustowej przewodniczył ks. Łukasz Skarżyński, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Toruniu

Na uroczystości odpustowe zaprosił wiernych ks. Zdzisław Szauer, kustosz sanktuarium. Obchody rozpoczęła Msza św. z udziałem osób starszych, którym udzielony został sakrament namaszczenia chorych.

W rozważaniach podczas modlitwy różańcowej ks. Szauer mówił: - Przy Matce Bożej odnajdujemy siebie, swoją tożsamość, odnajdujemy miłość. To są wartości, które w dzisiejszych czasach są nam tak bardzo potrzebne.

Od rana przybywały na miejsce liczne pielgrzymki z różnych zakątków diecezji, a także spoza niej. Wierni wraz z duszpasterzami wędrowali m. in. z Wielkiej Łąki i Gronowa, Kowalewa Pomorskiego, Golubia-Dobrzynia, Lipnicy i Ostrowitego. Z Wąbrzeźna przyjechali motocykliści, aby pokłonić się Matce Bożej.

Pielgrzymi pod brzozowym krzyżem składali kamienie, z którymi wyruszyli na pątniczy szlak. Był to symbol oddania swoich grzechów i słabości, odłączenia od Boga drugiego człowieka, z prośbą o miłosierdzie.

Ks. Łukasz Skarżyński w homilii zaznaczył, że Matka Boża jest najlepszą nauczycielką wiary i człowieczeństwa, których często brakuje w naszych relacjach i codziennym życiu. - Przychodzimy tu dziś z różnych wspólnot, parafii, gdzie są problemy i troski. Przychodzimy z naszych rodzin, gdzie czasami przeżywamy ból, trud, niezgodę i chcemy dzisiaj te wszystkie sprawy wspólnie złożyć przed ołtarzem Matki Bożej. Matki, która przychodzi do naszych serc, aby nas uczyć – podkreślił. Zaznaczył, że mamy uczyć się od Maryi tego, jak być prawdziwie dobrym człowiekiem, ponieważ „w dzisiejszych czasach może nam się zdawać, że człowiek odczłowiecza się, nie dba o życie, ale podnosi na nie rękę, nie dba o to, co święte i Boże, ale ośmiesza to, co najważniejsze. Ludzie nie dbają o to, co ludzkie i święte”. Maryja, jako nasza Matka, pokazuje nam drogę do stawania się świętymi ludźmi.

Nawiązując do perykopy ewangelicznej kaznodzieja zauważył, że Maryja, będąc w stanie błogosławionym nie uległa swoim ludzkim słabościom czy niechęciom, tylko pospiesznie poszła do Elżbiety, aby przy niej być, pocieszać i pomagać w codziennych obowiązkach. Maryja zrobiła to z porywu serca, bezinteresownie. Zauważył, że „bezinteresowność to dziś wielka wartość, o której  zapominamy. Bezinteresownie pobyć z kimś, pomóc, kiedy widzi się biedę drugiego człowieka, poświęcić swój czas, wyciągnąć rękę lub powiedzieć dobre słowo – to jest prawdziwe człowieczeństwo i droga Ewangelii, której uczy nas Maryja”.

Na zakończenie ks. Łukasz wskazał, co zrobić, aby spotkanie z Maryją wniosło dobre zmiany do naszego życia: - Podjęcie każdej inicjatywy, która ma na celu spotkanie się z Matką Bożą, to jest moja dobra intencja, moja gotowość, aby iść i zmienić coś w moim życiu.
Zachęcił, by na wzór Maryi, mniej myśleć o sobie, ale dawać siebie drugiemu człowiekowi i modlić się: „Matko Boża, przyczyń się za mną i oręduj, abym miał odwagę zmieniać swoje życie, bym tak, jak Maryja umiał wyjść do drugiego człowieka i chciał przemieniać świat wokół siebie”.

Po Mszy św. na pielgrzymów czekał ciepły poczęstunek w spichrzu.
Wierni zebrani w sanktuarium modlili się przed wizerunkiem Matki Bożej Brzemiennej, prosząc o potrzebne łaski.
O godz. 19.00 odbędzie się koncert Agaty Maciołek „Ave Maryja w muzyce”, a o godz. 23.00 zostanie odprawiona pasterka maryjna w specjalnych intencjach.

Drugiego dnia odpustu (niedziela 7 lipca) o godz. 8.00 sprawowana będzie Msza św. z nauką ogólną w Chełmoniu, a o godz. 9.30 Msza św. z nauką ogólną w Elgiszewie.
Następnie o godz. 12.00 sprawowana będzie uroczysta suma odpustowa przy ołtarzu polowym w Chełmoniu pod przewodnictwem ks. prał. Wojciecha Niedźwieckiego.
Na zakończenie obchodów odpustowych o godz. 16.00 odprawiona zostanie Msza św. dla rodzin z błogosławieństwem dzieci.

Tekst i zdjęcia: Ewa Jankowska

 
GALERIA ZDJĘĆ
Nadajemy na Żywo »
kolejna transmisja:
15 maja godz. 10:00
Życie - upragnione, niechciane, adoptowane
Sympozjum o obronie życia poczętego

zobacz archiwalne nagrania
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
15
Patronalne święto rolników- św. Izydora
MAJ
15
Wydarzenie on-line: godz. 10.00
MAJ
16
Toruń - parafia pw. św. Piotra i Pawła, godz. 13.00
MAJ
18
101. rocz. ur. św. Jana Pawła II
MAJ
20-23
Toruń
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.