Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

»   Nadzwyczajny miesiąc misyjny

2019-09-13
​​​​​​​Tegoroczny październik przeżywany jest w Kościele jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.


Papież Franciszek prosi, by Kościół podjął refleksję nad swoim wymiarem misyjnym, bez którego nie ma rozwoju Kościoła i wstrzymany jest nakaz Jezusa Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mt 16, 15). Prosi również o modlitwę za kraje misyjne, posługujących na misjach i powołania misyjne.

W odpowiedzi na prośbę Ojca Świętego w naszej diecezji odbędą się następujace wydarzenia:

1 października (godz. 18.00) – Muzeum Diecezjalne w Toruniu
Otwarcie wystawy "Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w Diecezji Toruńskiej"

5 października (godz. 10.00) – Diecezjalne Spotkania Misyjne w Działdowie
parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i parafia pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika

11 października
Modlitwa ze śpiewem kanonów z Taizé i adoracją krzyża w intencji misji - kościół akademicki pw. Ducha Świętego w Toruniu

12 października (godz. 16.00) - Kościół Ducha Świętego w Toruniu
Toruńska Strefa Uwielbienia. Mission is possible. Ochrzczeni i posłani

16 października (godz. 17.00) - Centrum Dialogu Społecznego, ul. Łazienna 22
Misyjne spotkanie w KIK-u
Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu zaprasza na spotkanie z o. dr Grzegorzem Dobroczyńskim SJ oraz wolontariuszami Projektu Zambia 2019.

19 października (godz. 10.00) – Diecezjalne Spotkania Misyjne w Chełmnie
parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i parafia pw. Świętego Józefa

20 października (godz. 9.00) - Katedra Świętych Janów w Toruniu
Msza św. z okazji Światowego Dnia Misyjnego
Przewodniczyć będzie bp Wiesław Śmigiel,  homilię wygłosi abp Tomasz Peta
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
23
75. rocz. śmierci bł. ks. S. W. Frelichowskiego
Toruń - kościół pw. Wniebowzięcia NMP, godz. 12
LUT
23-29
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
LUT
25
25. rocz. przybycia Karmelitanek Bosych do diecezji
LUT
26
Środa popielcowa
Toruń - katedra, godz. 18
LUT
27
Czas to miłość - Terenowa Droga Krzyżowa z kard. Wyszyńskim
Toruń - katedra Świętych Janów - Rudak, godz. 18
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.