Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

»   Diecezjalna Szkoła Animatora "Dekapol"

2019-10-08
Fot. Renata Czerwińska
Ostatnia szansa, by zapisać się na dwuletni cykl formacyjny dla animatorów. Już 19 października swoją działalność zaczyna "Dekapol"

Diecezjalna Szkoła Animatora Dekapol to propozycja formacji duchowo-intelektualnej dla tych, którzy chcą być animatorami i we ścisłej współpracy z kapłanami służyć odpowiedzialnie we własnych parafiach.

Poprzez różne formy praktycznych zajęć, warsztatów i wykładów z wybranych zagadnień z teologii fundamentalnej, biblijnej, dogmatycznej, duchowości i ewangelizacji szkoła zamierza spełniać swoją misję w Kościele lokalnym formując nowych i kompetentnych animatorów i liderów ewangelizacji dla parafii.

Diecezjalna Szkoła Animatora Dekapol przeznaczona jest dla młodzieży, która ukończyła 17 rok życia i dla dorosłych. Dla tych, którzy należą do różnych wspólnot, będzie okazją odkrycia w sobie nowego zapału i zdobycia nowych kompetencji. Ci zaś, którzy dopiero zaczynają swoje zaangażowanie w parafię, otrzymają konkretną formację na drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej i posługi.

Szkoła realizuje program w trakcie dwóch lat. Koszt udziału to 150 zł na rok, które pokrywa parafia posyłająca kandydata (w przypadku trudności można poprosić o wsparcie z Funduszu Duszpasterskiego) oraz 70 zł na rok, które pokrywa uczestnik za udział w warsztatach i kursach.

Odpowiedzialnym i prowadzącym Diecezjalną Szkołę Animatora Dekapol jest Referat ds. Nowej Ewangelizacji i Formacji Wiernych Świeckich przy Wydziale Duszpasterskim Diecezji Toruńskiej.

Zajęcia rozpoczynają się 19 października w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Więcej informacji i zapisy na stronie Nowa Ewangelizacja w Diecezji Toruńskiej
Nadajemy na Żywo »
oczekujemy na transmisję...
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
6
Grudziądz - kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
CZE
6
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
6
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 10
CZE
6
Toruń, parafia pw. Wniebowzięcia NMP, godz. 15.30
CZE
7
Msza św. za maturzystów
Toruń - kościół oo. jezuitów, godz. 15.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.