Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Nauczyciel jest prorokiem i kapłanem kultury narodu

2008-11-23
W święto Edukacji Narodowej – 14 października o godz. 15 w kościele pw. św. Wojciecha w Lidzbarku zgromadzili się na Mszy św. nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi ze wszystkich szkół gminy Lidzbark, a także władze samorządowe na czele z Burmistrzem Lidzbarka Janem Rogowskim. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Ks. kan. Marian Kruszona – proboszcz parafii i dziekan Dekanatu Lidzbarskiego w asyście Ks. kan. Mariana Wiśniewskiego – proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP, Ks. kan. Henryka Rycherta – proboszcza parafii w Kiełpinach i Ks. Mirosława Culepy – proboszcza parafii w Wąpiersku.

 

Ks. Kruszona witając uczestników Eucharystii, którą wraz z koncelebrującymi kapłanami ofiarował za zmarłych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, powiedział, że „Jezus jest naszym pierwszym nauczycielem prawdy, której szukamy na kartach Ewangelii. I na Nim powinien opierać się cały trud pedagogiczny”. Dlatego nauczyciele i wychowawcy powinni w Mistrzu z Nazaretu odkryć swojego mistrza i przekazywać młodemu pokoleniu Jego naukę, która prowadzi ku prawdziwej wolności. Natomiast w kazaniu Ksiądz kanonik przypomniał, że prawdziwy chrześcijanin włącza w swoje świętowanie Jezusa Chrystusa i podziękował świętującym Dzień Edukacji Narodowej, że zgromadzili się na Mszy św. z modlitewną pamięcią o swoich zmarłych koleżankach i kolegach.

W dalszej części kazania Ksiądz Kruszona powiedział, że „nazwa – Dzień Edukacji Narodowej – podkreśla kształcenie narodu”, że „na pierwszym miejscu jest naród zdrowy, prężny, dostatni, pełen
godności”. Nauczyciel zaś jest sługą edukacji, jest przewodnikiem. Dlatego ten szczególny dzień, to dzień świętowania całego procesu wychowania narodu, czyli budowania wspólnoty narodowej. „Naród to ziemia i terytorium – mówił dalej celebrans – a edukacja narodowa, to poznawanie tej ziemi, uczenie o niej i wspieranie, wpajanie miłości do ojczystej ziemi”. Kaznodzieja podkreślił także, że „naród jest dziedzictwem języka kultury, a nauczyciel jest prorokiem i kapłanem kultury narodu”. Nauczyciel nie może zapomnieć, że korzenie tej kultury wyrastają z Kościoła katolickiego i z Ewangelii, dlatego jest
powołany również do wychowania młodego pokolenia w duchu poszanowania wartości.

Na zakończenie Ksiądz Kruszona zachęcił wszystkich do modlitwy w intencji dzieci i młodzieży, „by umysły ich były chłonne, by serca były szerokie, a ręce były pełne dobrych uczynków, bo wtedy Lidzbark będzie bogaty człowiekiem, a Polska będzie domem ludzi prawdziwie wolnych”.

Po Mszy św. uczestnicy celebry przeszli do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie wysłuchali programu artystycznego, który dedykowany był szczególnie wyróżniającym się nauczycielom.

Ks. Krzysztof Górski

Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
STY
22
Toruń - kościół akademicki pw. Ducha Świętego, godz. 20
STY
25
Inauguracja Jubileuszowego Roku Jakubowego
Toruń - kościół pw. św. Jakuba, godz. 18.00
STY
30
100-lecie istnienia Zgromadzenia św. Michała Archanioła
Toruń - parafia św. Michała Archanioła (Rybaki), godz. 18
LUT
2
Ofiarowanie Pańskie - Dzień Życia Konsekrowanego
Toruń - sanktuarium MB Nieustajacej Pomocy, godz. 10.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.