Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Nowenna do Dzieciątka Jezus

2019-12-14
W dniach 16-24 grudnia Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus z Torunia zapraszają do swojej kaplicy zakonnej na wspólne adwentowe oczekiwanie przy wyjątkowej figurze Betlejemskiego Dzieciątka oraz modlitewne przygotowanie do uroczystości Bożego Narodzenia.

W roku 1995 biskup Andrzej Suski, będąc na audiencji w Rzymie u Ojca Świętego Jana Pawła II, otrzymał dużą piękną figurkę Dzieciątka Jezus do szopki na Starym Rynku. Przez dwa tygodnie do niedzieli Chrztu Pańskiego figurka leżała w szopce na sianku. Po tym czasie Ksiądz Biskup przekazał dar papieża Siostrom Karmelitankom Dzieciątka Jezus, by rozwijały swój charyzmat i były kustoszkami figurki Bożego Dzieciątka przyczyniając się do Jego kultu w parafii i diecezji oraz starając się, by Jezus był znany i kochany, naśladowany przez wszystkie serca.

Dziś każdego 25 dnia miesiąca o godz. 19.00 licznie zgromadzeni czciciele Dzieciątka Jezus wraz z Siostrami rozmyślają nad tajemnicami dziecięctwa Jezusa oraz wypraszają pokorną modlitwą potrzebne łaski dla siebie i całe diecezji.

ZAPRASZAMY
16 grudnia – I dzień nowenny do Dzieciątka Jezus
- godz. 19.00
- 19.30 – Eucharystia

17-23 grudnia -  kolejne dni nowenny
- godz. 19.00

24 grudnia – IX dzień nowenny
- godz.  6.00
- 6.45 – Roraty w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego


KARMELITANKI DZIECIĄTKA JEZUS
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 7/9, Toruń
tel. 882 067 843, 796 480 054
email.: karmelitanki_to@diecezja.torun.pl
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
2
PAŹ
3
Stulecie sióstr służebniczek w Brodnicy
Brodnica - kosciół farny, godz. 11.30
PAŹ
3
Toruń - kościół pw. Wniebowzięcia NMP, godz. 15.00
PAŹ
3
Męski Rózaniec w Lubawie
Lubawa - kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.