Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

»   50 lecie OSP w Rudzie

2008-12-19
fot. Strażacy starannie przygotowywali się do świętowanie jubileuszu Fot. Archiwum redakcji
31 sierpnia jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie obchodziła 50- -lecie istnienia.
Na uroczystości przybył wielu gości m.in.: władze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, władze administracyjno-samorządowe, podsekretarz stanu w MSWiA Zbigniew Sosnowski, przedstawiciele władz Państwowej Straży Pożarnej z Torunia oraz Grudziądza, a także delegacje OSP z Szynycha, Wielkiego Wałcza, Dusocina i Piasków. Gośćmi honorowymi byli założyciele jednostki, druhowie: W. Sodłowski, S. Kaczor, L. Teresak, Z. Gondek. Z okazji jubileuszu odprawiono koncelebrowaną Mszę św. polową na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku. Eucharystii przewodniczył kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych ks. Wojciech Zawacki, a homilię wygłosił ks. Bogdan Tułodziecki. Kaznodzieja przypomniał początki tworzenia jednostki OSP w Rudzie, podkreślając odwagę i zaangażowanie strażaków.

Wzruszającym momentem było odczytanie listy zmarłych członków OSP w Rudzie. W czasie wymieniania nazwisk nieżyjących strażaków członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zapalili znicze.

Po Mszy św. odbyła się część oficjalna związana z wręczeniem odznaczeń – złotych, srebrnych i brązowych medali za zasługi dla pożarnictwa. Na ręce prezesa OSP w Rudzie druha Jerzego Wołoszyna okolicznościowe życzenia przesłał prezes Zarządu Głównego Pożarnictwa druh Waldemar Pawlak. Następnie odbył się festyn, podczas którego nie zabrakło grochówki i kiełbasek z
grilla. Całości towarzyszyła muzyka w wykonaniu zespołów z Białorusi i Pińska „Ran-De-W” oraz „Polesie”, a także zespołu miejscowego „Pryzmat”. Uczestnicy jubileuszu otrzymali pamiątkowe odznaki i foldery.

Druh Jerzy Wołoszyn

Nadajemy na Żywo »
oczekujemy na transmisję...
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
6
Grudziądz - kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
CZE
6
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
6
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 10
CZE
6
Toruń, parafia pw. Wniebowzięcia NMP, godz. 15.30
CZE
7
Msza św. za maturzystów
Toruń - kościół oo. jezuitów, godz. 15.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.