Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Bp Śmigiel: Powołanie zakonne to codzienne umieranie dla grzechu i słabości

2020-02-02
Fot. Ewa Melerska
- Powołanie zakonne to codzienne umieranie dla grzechu, słabości, ale z powodu Chrystusa, aby żyć w Nim – mówił bp Wiesław Śmigiel podczas diecezjalnych obchodów Dnia Życia Konsekrowanego w Toruniu.

Osoby konsekrowane z diecezji toruńskiej spotkały się 2 lutego na uroczystości w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Toruniu. Na terenie diecezji posługuje 25 zgromadzeń.

Bp Wiesław Śmigiel w homilii przypomniał, że w przeżywanym roku liturgicznym mamy skupić się na tajemnicy Eucharystii. - Za każdym razem, kiedy jesteśmy na Mszy św. spotykamy się z Chrystusem, zasiadamy z Nim do stołu, ale też składamy ofiarę ze swojego życia, a On uobecnia również swoją ofiarę dla naszego zbawienia– podkreślił.
 


Nawiązując do symboliki zapalonych świec, które zapłonęły na początku Eucharystii mówił, że „kiedy człowiek zbyt długo przebywa w ciemnościach, traci radość życia, a nawet może popaść w głęboką depresję. Światło daje moc i siłę, rozjaśnia wszystko to, co jest wokół nas”. Ksiądz Biskup mówił, że to Jezus jest światłością, która rozprasza mroki naszego życia. To On daje nadzieję, rozświetla nasze ścieżki i prowadzi do siebie w jasności, a „w blaskach Jego promieni odnajdujemy dar sakramentów”.

- Ofiarowanie Pańskie ukazuje, że życie konsekrowane jest wyrazem całkowitego oddania się Bogu, którego w dzisiejszym świecie bardzo nam potrzeba – zaznaczył hierarcha. Zauważył, że to osoby konsekrowane dają przykład i wspierają wszystkich w budowaniu relacji z Jezusem. Dodał: - Dzięki temu, że są tacy ludzie i my mamy więcej odwagi. W codziennym życiu, kiedy spotykamy się z trudnościami możemy powiedzieć: ja ufam Bogu, chcę oddać Jemu całe moje życie, mimo, że spotykają mnie przeciwności, krzyże i trudności, których po ludzku nie potrafię pokonać, to ufam Bogu.

Bp Śmigiel zauważył, że osoby konsekrowane, obchodzące dziś swoje święto „są powołane do tego, aby w sposób szczególny głosić śmierć Chrystusa. To głoszenie związane jest z podejmowaniem z miłości codziennego krzyża, przeciwności, zmartwień, czasem choroby lub niezrozumienia i wielu innych trudności”. Pomimo różnych charyzmatów wśród zgromadzeń, wszystkich łączy miłość do Chrystusa i wypełnianie Jego woli. Dalej dodał: - Krzyż nabiera sensu w perspektywie Zmartwychwstania, a wiara w Zmartwychwstanie nadaje sens naszemu życiu i codzienności. Osoby konsekrowane są powołane, by przez dzieła Bożej miłości, które wypełniają w swoim życiu, być strażnikami Zmartwychwstania, stróżami poranka Wielkanocnego, by całemu światu głosić, że przyjmujemy krzyż, ale głosimy również Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Na zakończenie homilii podkreślił, że oczekiwanie na powtórne przyjścia Pana Jezusa jest mocno wpisane w konsekrację. - Osoby konsekrowane pokazują nam, że przez swoje życie w świecie, ale równoczesne bycie nie dla świata, potrafią w sposób doskonały to oczekiwanie wypełnić swoja aktywnością, modlitwą, pomocą drugiemu człowiekowi – mówił.

Hierarcha dziękował wszystkim osobom konsekrowanym za życie i posługę w diecezji toruńskiej, podkreślił, że to ogromny skarb i ubogacenie. – Bez was diecezja nie miałaby swojej tożsamości – zaznaczył. Zapewnił o pamięci i zawierzeniu Matce Bożej zakonów, zgromadzeń i instytutów oraz prosił wiernych o modlitwę o nowe powołania do życia konsekrowanego.

em/Toruń/KAI
Zdjęcia: Ewa Melerska


 
GALERIA ZDJĘĆ
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
11-18
Tydzień Miłosierdzia
KWI
23
KWI
25
Niedziela Dobrego Pasterza
KWI
25-1
Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
KWI
29
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II WŚ
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.