Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

»   Procesja Światła w kolegiacie w 25. rocznicę zamachu na Jana Pawła II

2006-05-14
Każdego roku od 13 maja do 13 października o godz. 20.00 w grudziądzkiej kolegiacie św. Mikołaja odbywają się Nabożeństwa Światła, podczas których wierni oddają cześć Matce Bożej Fatimskiej. W tym roku dzień inaugurujący te nabożeństwa należał do szczególnych. 25 lat temu, 13 maja 1981 r. na Placu św. Piotra w Rzymie Ali Agca oddał dwa strzały w kierunku Ojca Świętego Jana Pawła II.

Ks. inf. Tadeusz Nowicki powiedział na początku nabożeństwa, że po trzech latach pontyfikatu Papież Polak wszedł na drogę cierpienia i stał się znakiem Bożej Opatrzności w wypełnianiu Maryjnego przesłania fatimskiego i w głoszeniu światu Miłosierdzia Bożego. Ta wyjątkowa zbieżność dat zamachu i objawienia w Fatimie sprawiła, że Orędzie Fatimskie zostało na nowo odczytane i wypełnione podczas tego niezwykłego pontyfikatu, a po 1982 r. nastąpiły także dalsze akty zawierzenia świata Maryi. Parafianie z dużym skupieniem słuchali rozważań ks. Proboszcza, który w wielu wątkach nawiązywał do osoby Sługi Bożego Jana Pawła II. „Ta rocznica ma nam uświadomić – kontynuował ks. inf. T. Nowicki – jak wielką rolę przywiązywał Papież Polak do Matki Odkupiciela, zawierzając Jej całego siebie”. Nabożeństwu przewodniczył ks. Infułat w otoczeniu kapłanów sprawujących posługę w grudziądzkim sanktuarium Matki Bożej Łaskawej: ks. Marcina Staniszewskiego, ks. Macieja Grabowskiego i ks. Mariusza Matusiaka oraz służby liturgicznej. Ze względu na deszczową aurę procesja Światła odbyła się wewnątrz świątyni. Rozważania tajemnic różańcowych odmawiali parafianie. Nabożeństwo zakończyło się uwielbieniem Najświętszego Sakramentu, błogosławieństwem wiernych i pieśnią maryjną „Zapada zmrok”. W dłoniach parafian płonęły znicze i świece, które zawsze towarzyszą temu pięknemu nabożeństwu.

Zenon Zaremba

Nadajemy na Żywo »
oczekujemy na transmisję...
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
SIE
15
Toruń - plener przed Centrum Targowym "Park"
SIE
16
Nowa Wieś Królewska - godz. 16.00
SIE
16
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies




KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.