Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Święto w czasach pandemii

2020-03-24
Fot. Rafał Olejnik
Jutro - 25 marca - diecezja toruńska obchodzi 28. rocznicę istnienia. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to również Dzień Świętości Życia.


Zachęcamy w tym dniu do modlitwy w intencji naszej diecezji, jej mieszkańców, pasterzy i wszystkich dzieł. Zapraszamy do łączenia się we wspólnej modlitwie online: transmisja Mszy św. z katedry Świętych Janów będzie dostępna na stronie internetowej oraz fanpage'u diecezji. Podczas Eucharystii będzie możliwość włączenia się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Diecezja toruńska powstała 25 marca 1992 r. na mocy bulli papieża Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae populus”. Objęła sporą część dawnej diecezji chełmińskiej oraz jeden dekanat archidiecezji gnieźnieńskiej. Pierwszym ordynariuszem diecezji został bp Andrzej Suski, a biskupem pomocniczym - bp Jan Chrapek. Od 2000 r. posługę biskupa pomocniczego pełni bp Józef Szamocki, a od grudnia 2017 r. biskupem diecezjalnym jest bp. Wiesław Śmigiel.

Patronką diecezji jest Matka Boża Nieustającej Pomocy, z diecezji wywodzi się również bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski, w obozie koncentracyjnym w Dachau ofiarnie pomagający chorym na tyfus. Patronem województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie którego w dużej części leży diecezja, jest św. Jan Paweł II. Prośmy ich o wstawiennictwo o rychłe ustanie epidemii i potrzebne łaski dla diecezji toruńskiej.
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
2
PAŹ
5
Rocznica poświęcenia katedry
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 18.00
PAŹ
5
Uroczystości ku czci św. Faustyny
Toruń - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00
PAŹ
8
Toruń - Wydział Teologiczny UMK, godz. 10.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.