Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Msza Krzyżma w toruńskiej katedrze

2020-04-09
W Wielki Czwartek bp Wiesław Śmigiel celebrował Mszę Krzyżma, która w tym roku miała wyjątkowy charakter. - Po raz pierwszy od czasu wojny nie celebrujemy razem tej Mszy Krzyżma i nie odnawiamy w katedrze przyrzeczeń kapłańskich - mówił bp Wiesław Śmigiel zwracając się do kapłanów łączących się duchowo dzięki środkom społecznego przekazu i radiu Maryja.Biskup toruński dziękował duchownym, osobom konsekrowanym i świeckim za ich zaangażowanie w dzieła miłości, zwłaszcza w czasie epidemii. - Dziękuję Wam kapłani, za waszą postawę miłości i ofiary w tych trudnych okolicznościach, za serce, które okazujecie potrzebującym (…) za to, że stworzyliście wiernym możliwości wspólnej modlitwy dzięki środkom przekazu – mówił bp Śmigiel. Podkreślił, że dziś nasze rodziny stały się autentycznym Kościołem domowym, w którym pielęgnuje się wiarę i miłość do Boga i bliźniego.

- Dziś w dobie epidemii, każdy z nas powinien troszczyć się nie tyko o swoje zdrowie, ale także o zdrowie i życie innych – mówił biskup toruński podkreślając, że w imię odpowiedzialności i miłości należy przyjmować wszystkie przepisy, których celem jest troska o każdego z nas. Zaznaczył, że należy także unikać sporów i agresji. - W tym trudnym czasie unikajmy sporów, szerzenie niesprawdzonych informacji, których jest bardzo wiele, oraz działań, które wprowadzają w serca ludzi niepokój – dodał. Wskazał, że w czasach kryzysowych zawsze pojawiają się zachowania, które podsycają lęk i niepokój. - Od nas wymaga się świadectwa wiary i miłości, a także rozsądku. Nikt nie zabrania nam pomagać chorym, a nawet jesteśmy do tego przynagleni. Jednak świadectwo miłości to troska o drugiego, o jego życie i zdrowie, dlatego unikajmy tzw. działań ryzykownych, które nie tylko nas by naraziły na zarażenie, ale przede wszystkim innych. I to podkreślam – przede wszystkim innych – mówił biskup toruński. - W tym niespokojnym czasie mniej trzeba myśleć o sobie, a bardziej o innych – dodał.

Jedno nieodpowiedzialne zachowanie może doprowadzić do zarażenia lub do objęcia kwarantanną wielkiej grupy osób. - Odwagi nie można mylić z lekkomyślnością lub tym bardziej z zuchwalstwem – mówił ksiądz biskup.

Ksiądz biskup życzył kapłanom, by ten czas „przeżywany w ogromnym osamotnieniu i wyciszeniu stał się zaczynem odnowy naszej posługi w diecezji i parafii, w różnych wspólnotach. W tym doświadczeniu wiary nie idziemy i nie możemy iść w pojedynkę każdy zdany tylko na siebie. Jesteśmy we wspólnocie i wspólnotą najpierw z Bogiem, a następnie między sobą. Zjednoczeni z Chrystusem nigdy nie jesteśmy sami, ale tworzymy jedno Ciało, którego On jest Głową.”

Podczas Eucharystii nastąpiło poświęcenie oleju: Krzyżma, katechumenów oraz chorych.

Msza św.  z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich z udziałem wszystkich kapłanów diecezji zostanie odprawiona po ustaniu epidemii.
xpb/Toruń

Zdjęcia: ks. Paweł Borowski
GALERIA ZDJĘĆ
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
11-18
Tydzień Miłosierdzia
KWI
23
KWI
25
Niedziela Dobrego Pasterza
KWI
25-1
Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
KWI
29
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II WŚ
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.