Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Święty to ten, który pozwolił, by Chrystus mu usłużył

2020-04-09
- Święty to ten, który pozwolił, by Chrystus mu usłużył, a to nie jest łatwe, nawet Piotr miał z tym kłopot. Pozwolić, by Jezus nam służył to prawdziwa pokora – mówił bp Wiesław Śmigiel podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w toruńskiej katedrze. Dzięki przekazowi internetowemu w liturgii w sposób duchowy uczestniczyli wierni, którzy nie mogli przybyć na nią osobiście z powodu epidemii.


- Dziś brak Eucharystii, który tak dotkliwie przeżywamy, jest dla nas pewnym znakiem i wezwaniem do rachunku sumienia jak traktowaliśmy Eucharystię kiedy mogliśmy przychodzić i z niej korzystać każdego dnia. Czy rzeczywiście Eucharystia była dla nas największym darem i dobrem – mówił bp Wiesław Śmigiel.

Aby dobrze zrozumieć tajemnicę Eucharystii trzeba pochylić się na perykopą ewangeliczną na dzisiejszy dzień. - „Jeśli cię nie umyję nie będziesz miał udziału ze Mną” - powiedział Pan Jezus do Piotra. To znaczy, że Piotr nie będzie miał udziału w Jego godności Syna Bożego, ani w niebie, ani w Jego świętości. Jezus nie mówił Piotrowi: jeśli będziesz taki lub inny, ale jeśli cię nie umyję tzn. jeśli nie pozwolisz, żebym ci usłużył – podkreślił biskup toruński.

Zaznaczył, że często wydaje się nam, że być chrześcijaninem i świętość to porywanie się na wielkie rzeczy, że to świadectwo miłosierdzia, ubóstwa lub posłuszeństwa. Ale to są tylko zewnętrzne znaki tego, że jesteśmy blisko Boga. - Święty to ten, który pozwolił, by Chrystus mu usłużył, a to nie jest łatwe, nawet Piotr miał z tym kłopot. Pozwolić, by Jezus nam służył to prawdziwa pokora – wskazał hierarcha.
 


Ksiądz Biskup zaznaczył, że postawa Jezusa była ostatecznym punktem zwrotnym w życiu Judasza. - On nie chciał być blisko kogoś i służyć komuś kto umywa nogi innym. On miał inną wizję Mesjasza. Chciał służyć królowi, który tryumfuje, który obraca innych w pył, który jest podziwiany, ale nie takiemu Bogu, który klęka przed człowiekiem i umywa mu nogi – mówił. Pozwolić, by ktoś umył nam nogi nie jest takie proste. Każdego roku trudno jest znaleźć kogoś kto pozwoli, by biskup lub kapłan umył mu nogi w Wielki Czwartek, a cóż dopiero zgodzić się, by sam Chrystus nam to uczynił. - Eucharystia to jest taki czas, w którym Bóg nam usługuje. Trzeba pozwolić, by Bóg mógł nam usłużyć. To Pan przygotowuje dla nas wieczernik – zaznaczył bp Śmigiel. Jako jeden z przykładów takiej służby Boga względem człowieka bp Śmigiel przytoczył wydarzenie z kany Galilejskiej, gdzie Jezus daje wino w obfitości. - Kiedy Jezus zaczyna komuś służyć to nie zna granic. On nigdy nie służy tylko trochę – mówił.

- Dojrzałość w wierze polega na tym, by pozwolić, by Jezus nam usłużył – dodał. Czyni to w sakramentach, a najpełniej widzimy to w sakramencie pokuty i pojednanie. - Kiedy przychodzimy do Boga poranieni, brudni, naznaczeni grzechem to On, Bóg klęka przed nami. To nie my klękamy przed Nim, ale On przed nami i umywa nam nogi – mówił. Za często próbujemy planować wszystko po swojemu, a za mało pozwalamy Bogu, by kierował naszym życiem. - Może potrzebujemy tego trudnego czasu po to, byśmy dawali Bogu pierwszeństwo w naszym życiu – zaznaczył ksiądz biskup.

- Chrystus przychodzi dziś do nas pomimo drzwi zamkniętych, ale przyjdzie czas, że ponownie nas zaprosi do świątyni, by nam służyć. Dzisiaj przychodzi do naszych domów pomimo drzwi zamkniętych – mówił bp Wiesław. Zaznaczył, że przyjdzie czas powrotu do świątyni, która jest naszym duchowym domem. - Dzisiaj jest czas tęsknoty za Eucharystią, ale miejmy nadzieję, że już niedługo nasze serca przepełni czas radości wspólnej modlitwy – zakończył ksiądz biskup.

Liturgia Triduum Paschalnego w toruńskiej katedrze jest transmitowana na żywo na stronie www.diecezja-torun.pl
xpb/Toruń
GALERIA ZDJĘĆ
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
11-18
Tydzień Miłosierdzia
KWI
23
KWI
25
Niedziela Dobrego Pasterza
KWI
25-1
Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
KWI
29
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II WŚ
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.